blank
blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้"ถนนคนเดินเชียงใหม่" วันอาทิตย์ พร้อมเปิดแล้ว 7 มิ.ย. 63 นี้ เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

“ถนนคนเดินเชียงใหม่” วันอาทิตย์ พร้อมเปิดแล้ว 7 มิ.ย. 63 นี้ เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

-

“ถนนคนเดินเชียงใหม่” วันอาทิตย์ พร้อมเปิดแล้ว 7 มิ.ย. 63 นี้ เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการจัดการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานการเปิดถนนคนเดินราชดำเนินวันอาทิตย์ของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยะดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตัวแทนถนนคนเดิน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดการเปิดถนนคนเดินวันอาทิตย์ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563นี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00 น.

45823

นายเอกชัย ท้าวคำมา หัวหน้าฝ่ายปกครอง ได้ชี้แจงถึงมาตรการเตรียมความพร้อมกับมาตรการเสริมของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการถนนคนเดิน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.ให้มีการควบคุมทางเข้าออกของถนนคนเดิน ตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วย เช่น วัดอุณหภูมิร่างกาย โดยกำหนดจุดเข้า ออก 4 จุด โดยเจ้าหน้าที่เริ่มเข้าจุดคัดกรอง เวลา 16.00น. ดังนี้

-จุดที่ 1ข้าง โรงแรมอิมโฮเทล (ประตูท่าแพ)
-จุดที่ 2 หน้าวัดพระสิงห์
-จุดที่ 3สี่แยกยุพราช
-จุดที่ 4 สี่แยกพุทธิโสภณ

2.การจัดเตรียมสถานที่จำหน่ายอาหาร/สินค้า
– กำหนดมาตรการระยะห่างของผู้ค้า หรือร้านค้าต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร และให้ทำ
ฉากกั้นระหว่างผู้ค้า โดยเฉพาะร้านค้าที่จำหน่ายอาหารให้มีการทำฉากกั้นด้านหน้าร้านระหว่างผู้ซื้อและผู้ค้าด้วย

3.จัดให้มีการวัดอุณหภูมิคัดกรองผู้ค้า โดยกำหนดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
และจัดทำทะเบียนผู้ค้าถนนคนเดินรวมทั้งลงบันทึกวันเวลาในการค้าขาย เพื่อที่จะสามารถติดตามผู้มีโอกาสสัมผัสกับผู้ติดเชื้อได้ทันท่วงที

4.การรับเงินระหว่างผู้ซื้อ และผู้ค้าให้มีตะกร้ารับวางเงิน เพื่อลดการสัมผัสกันโดยตรง หรือ
ส่งเสริมการชำระเงินแบบ cashless payment หรือการชำระเงินออนไลน์

5.ติดป้ายแสดงราคาสินค้า เพื่อลดการสนทนาสอบถาม

6.ผู้ค้าทุกรายต้องมีเจลแอลกอฮอล์ตั้งหน้าร้านไว้บริการลูกค้า

โดยทั้งนี้หากผู้ค้าฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าวข้างต้น จะมีคณะกรรมการควบคุมโรคฯ ตักเตือน แต่หากยังมีการฝ่าฝืนอยู่จะไม่อนุญาตให้ผู้ค้ารายนั้นจำหน่ายสินค้าได้ต่อไป และหากพบว่าโซนใดมีผู้ฝ่าฝืนเกิน 20 % ของจำนวนผู้ค้าในโซน จะยกเลิกการจำหน่ายสินค้าในโซนนั้นทั้งหมด สำหรับกิจกรรมถนนคนเดินช่วงผ่อนปรนนี้ไม่อนุญาตให้มี เวทีการแสดง กิจกรรมเปิดหมวก ร้านนวด

45822

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยะดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันหลังจาก พร.ฉุกเฉิน ผ่อนปรนมาตรการโควิด ระยะที่ 2 ปรากฏว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งทางขนส่งอาเขตเชียงใหม่และทางรถไฟเชียงใหม่ มีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนที่คาดการณ์ไว้ จึงอยากให้ผู้ค้าถนนคนเดิน มีมาตรการสำหรับตัวเองในการรองรับวิกฤตการณ์ดังกล่าวในอนาคตด้วย ส่วนทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็พร้อมช่วยเหลือผู้ค้าที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจในการค้าขายและจะอำนวยการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ค้าถนนคนเดิน แต่ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ประมาทพร้อมทำตามมาตรการที่ทางจังหวัดกำหนดมาให้และชี้แจงกับผู้ค้าให้ทราบและปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด

552382
83011581 165517651408217 8347158705145380864 n
83318231 165517721408210 4196519593239379968 n
83382275 165517818074867 1053963048630353920 n
83695598 165517921408190 2429590611968393216 n
84527187 174144910545491 804931541909110784 n
84527455 165517841408198 726232743020593152 n

blank

Must Read

ขนส่งฯ ประกาศ! เปิดให้ทำใบขับขี่ได้แล้ว เริ่ม 21 มิถุนายน 2564 นี้

ขนส่งฯ ประกาศ! เปิดให้ทำใบขับขี่ได้แล้ว เริ่ม 21 มิถุนายน 2564 นี้ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในหลายพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับ และ ศบค. ได้ผ่อนคลายให้ประชาชนกลับมาทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้มากขึ้นควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข กรมการขนส่งทางบก จึงผ่อนคลายการควบคุมการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ เพื่อให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน...
error: Alert: Content is protected !!