สายด่วนการศึกษา 1579  ปรึกษา-สอบถาม-เสนอแนะ การเรียนออนไลน์และทางไกล

245

สายด่วนการศึกษา 1579  ปรึกษา-สอบถาม-เสนอแนะ การเรียนออนไลน์และทางไกล

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดบริการใหม่ให้นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชน โทรเข้ามารับบริการที่สายด่วน 1579

✅ให้คำปรึกษา ✅สอบถาม ✅รับข้อเสนอแนะ “การจัดการศึกษาทางไกลและการศึกษาออนไลน์”

กด0  สอบถามข้อมูลทั่วไป เสนอแนะความคิดเห็น หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน

กด1 ขอคำปรึกษาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

กด2 ปัญหาการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

สำหรับท่านที่ต้องการร้องเรียนทุกเรื่องในวงการศึกษา สามารถโทรสายด่วน 1579 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เช่นเดิม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศธ.360 องศา