ประกันสังคม ขยายเวลาให้ลูกจ้างลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้ ภายใน 2 ปี กรณีตกหล่น

456
ประกันสังคม ขยายเวลาให้ลูกจ้างลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้ ภายใน 2 ปี กรณีตกหล่น

ประกันสังคม ขยายเวลาให้ลูกจ้างลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้ ภายใน 2 ปี กรณีตกหล่น

นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จะได้รับเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคม กรณีนายจ้าง หรือรัฐบาล สั่งให้หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 31 ส.ค. 63 และนายจ้างไม่ได้จ่ายค่าจ้าง ให้มารับเงินจากสำนักงานประกันสังคมได้ แต่ต้องหยุดงานรวมกันไม่เกิน 90 วัน

มีผู้ลงทะเบียน ตั้งแต่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา 1.2 ล้านคน ซึ่งเยียวยาไปแล้วกว่า 1 ล้านคน วงเงิน 6,562 ล้านบาท

  • อยู่ระหว่างการดำเนินการ 88,548 คน
  • อยู่ระหว่างรอนายจ้างรับรองอีกประมาณ 18,000 คน

**ผู้ได้รับผลกระทบมีสิทธิ์ยื่นขอรับการเยียวยาได้ภายใน 2 ปี เป็นการเปิดกว้างกรณีตกหล่น หรือหลงลืม เพื่อไม่ให้ลูกจ้างเสียสิทธิ์**

กรณีถูกเลิกจ้าง

1.กรณีไม่มีความผิดจะได้รับเงินเยียวยา จากสำนักงานประกันสังคม ร้อยละ 70 เป็นเวลา 200 วัน

– ให้ไปแจ้งที่กรมการจัดหางานว่าว่างงาน ก่อนจะมาแจ้งรับเงินเยียวยา

2.กรณีชราภาพ ต้องอายุ 55 ปีขึ้นไป ลาออก หรือสิ้นสุดจากผู้ประกันตน

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

  • หากออกจากงาน จะได้รับเงินที่ถูกหักร้อยละ 3 ต่อเดือนที่สะสมไว้
  • หากส่งน้อยกว่า 180 งวด(15 ปี) จะได้จากนายจ้างอีกร้อยละ 3 รวมเป็นร้อยละ 6 บวกกับดอกเบี้ย กรณีส่งมากกว่า 12 เดือน แต่ไม่เกิน 180 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนครั้งเดียว
  • หากส่งมากกว่า 180 เดือน(15ปี)ขึ้นไป จะได้รับเป็นบำนาญรายเดือนจนกระทั่งเสียชีวิต

Cr.  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Facebook Comments