รู้หรือไม่? “เต่านา” เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง แต่ยังพบมีการซื้อขายกันในตลาดสดเพื่อนำไปปล่อยทำบุญ

รู้หรือไม่? “เต่านา” เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง แต่ยังพบมีการซื้อขายกันในตลาดสดเพื่อนำไปปล่อยทำบุญ

แฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความ โดยระบุว่า ปล่อยเตานา จิตกุศลแต่ผลอาจคือบาป เนื่องจากเต่านาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง แต่ยังมีการซื้อขายกันในตลาดสด มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปปล่อย โดยตามธรรมชาติเต่านากินสัตว์เป็นอาหาร เช่น หอยน้ำจืด กุ้ง และหอยขนาดเล็ก ไม่ใช่ผักบุ้ง อย่างที่หลายคนเข้าใจ

เต่านาที่ถูกปล่อยหน้าวัด หรือ ปล่อยลงแม่น้ำขนาดใหญ่มีโอกาสตายสูงมาก นั่นคือการฆ่าเต่านาโดยไม่รู้ตัว เต่านาอยู่ในแหล่งน้ำบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่น แหล่งน้ำจืดที่ไหลช้า หรือน้ำนิ่ง แหล่งน้ำตื้น บริเวณที่ราบต่ำ เช่น หนองน้ำ คูคลองที่ขุดลอก และทุ่งนาที่มีน้ำท่วมขัง ไม่ใช่แม่น้ำที่มีกระแสน้ำรุนแรงและลึก

เต่านา เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 การค้าสัตว์ป่าคุ้มครองมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

ข้อมูล : ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ภาพ : องค์การสวนสัตว์ฯ 

qkT4rJ.jpg