พาณิชย์เชียงใหม่ สำรวจราคาไข่ไก่ในพื้นที่ พบราคายังทรงตัว เบอร์ 0 ขายปลีก 3.50 บาท/ฟอง

blank

พาณิชย์เชียงใหม่ สำรวจราคาไข่ไก่ในพื้นที่ พบราคายังทรงตัว เบอร์ 0 ขายปลีก 3.50 บาท/ฟอง

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอรายงานสถานการณ์การผลิตและการจำหน่ายไข่ไก่ของตลาดสด ร้านค้าทั่วไป และฟาร์มไก่ไข่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

1. สถานการณ์การผลิตและความต้องการของผู้บริโภคอยู่ในภาวะปกติ ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบการ แจ้งว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เริ่มคลี่คลายลง อัตราของผู้ติดเชื้อเพิ่มลดลง ทำให้ผู้บริโภคออกมาซื้อไข่ไก่ตามปกติ แต่ไม่มากเท่าในช่วงที่ผ่านมา และราคาไข่ไก่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศ

2. สถานการณ์ราคาขายส่งและราคาขายปลีกไข่ไก่ทรงตัวจากเมื่อวาน

2.1 ราคาขายส่งทั่วไป
– ไข่คละ ราคา 2.40 บาท/ฟอง
– เบอร์ 0 ราคา 3.10 บาท/ฟอง
– เบอร์ 1 ราคา 2.80 บาท/ฟอง
– เบอร์ 2 ราคา 2.70 บาท/ฟอง
– เบอร์ 3 ราคา 2.40 บาท/ฟอง

2.2 ราคาขายปลีกตามท้องตลาดทั่วไป
– เบอร์ 0 ราคา 3.17 – 3.50 บาท/ฟอง
– เบอร์ 1 ราคา 2.77 – 3.23 บาท/ฟอง
– เบอร์ 2 ราคา 2.47 – 3.03 บาท/ฟอง
– เบอร์ 3 ราคา 2.33 – 2.83 บาท/ฟอง