ปภ.เชียงใหม่ รายงานเหตุพายุถล่ม พื้นที่อำเภอฮอด อมก๋อย และสะเมิง

7558

ปภ.เชียงใหม่ รายงานเหตุพายุถล่ม พื้นที่อำเภอฮอด อมก๋อย และสะเมิง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงใหม่ ขอรายงานเหตุสาธารณภัย(วาตภัย) วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ในพื้นที่ อ.อมก๋อย อ.ฮอด อ.สะเมิง ดังนี้

เวลาประมาณ 16.30 น.  เกิดพายุฝนในพื้นที่ หมู่ที่ 11, 44 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย ส่งหผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชน เบื้องต้นประมาณ 20 หลัง ฝ่ายปกครอง อปท. ได้ออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว และจะดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป

เวลาประมาณ 17.00 น. เกิดพายุฝนในพื้นที่ หมู่ที่ 7, 8 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชน และมีต้นไม้ล้มขวางถนนทางหลวง 1099 ฮอด-อมก๋อย ทต.บ่อหลวง ได้ดำเนินการเคลียร์เส้นทางแล้ว ในส่วนผลกระทบบ้านเรือนประชาชนอยู่ระหว่างการสำรวจและให้ความช่วยเหลือ

เวลาประมาณ 17.00 น.  เกิดฝนตกและวาตภัยทำให้ต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าระหว่างบ้านแม่ยางห้ากับบ้านแม่เจ๊ะ อำเภอสะเมิง อำเภอสะเมิง/อปท. และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสะเมิง ได้ดำเนินการเปิดเส้นทางแล้ว ปัจจุบันฝนหยุดตกและสามารถเปิดเส้นทางสัญจรได้ตามปกติแล้ว ส่วนบ้านเรือนราษฎรยังไม่ได้รับรายงานความเสียหาย

45643
45644
45645
45646
45647
45648
396402
396403
396404
396405
396406
396534
396535
396538
396540
396543
396544
396545
396546
396547