(มีคลิป Video) เชียงใหม่ ย้ำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม หวั่นระบาดระลอกที่ 2 เหมือนในต่างประเทศ

4219

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม หวั่นระบาดระลอกที่ 2 เหมือนในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ด้านระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงข้อห่วงใยจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ว่า ตามที่ได้มีการระบาดระลอกที่ 2 ในประเทศจีนและประเทศเกาหลีใต้ ภายหลังจากมีการผ่อนปรนมาตรการ และลดระดับภัยคุกคามเป็นระดับต่ำ ไปเพียงไม่กี่วัน ทำให้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นจำนวนมาก และระบาดเป็นกลุ่มก้อน จึงขอให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ ยังคงปฏิบัติตามหลักป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข คือสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม พร้อมให้สังเกตอาการของตนเองอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีความผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์โดยทันที

พร้อมกันนี้ ได้ขอบคุณประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกคน ที่ร่วมมือกันปฏิบัติตามข้อประกาศและข้อแนะนำของจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้สามารถหยุดจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่เพียงแค่ 40 ราย มาเป็นระยะเวลา 32 วันแล้ว