เปิดตัวหน้ากากผ้าแบบใหม่ “หน้ากากผ้าแบบใส” เพื่อคนพิการทางการได้ยิน

618

เปิดตัวหน้ากากผ้าแบบใหม่ “หน้ากากผ้าแบบใส” เพื่อคนพิการทางการได้ยิน 

ล้ำหน้าไปอีกขั้น กับการผลิตหน้ากากผ้าแบบใหม่เพื่อคนพิการทางการได้ยิน (แบบมีพลาสติกใสอยู่ตรงกลาง) เนื่องจากหน้ากากผ้าทั่วไป เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารระหว่างล่ามภาษามือ คู่สนทนา หรือคนพิการด้วยกันเอง ซึ่งไม่สามารถเห็นรูปปาก หรือการเคลื่อนไหว เพื่อแสดงความรู้สึกผ่านใบหน้า ทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร

หน้ากากผ้าดังกล่าวนำรูปแบบจากต่างประเทศมาปรับใช้ และออกแบบเป็นแบบใสให้เห็นรูปปาก ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นเทียบเท่ากับหน้ากากผ้า 3 ชั้น ได้มาตรฐาน และป้องกันละอองฝอยจากน้ำลาย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ทำให้คนพิการสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความปลอดภัย โดยคาดว่าจะผลิตและจัดจำหน่ายได้ภายในเดือนเมษายน และจะมีการสอนทำหน้ากากผ้าแบบใสฟรี ทางสื่อโซเชียลมีเดียเร็ว ๆ นี้อีกด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังเปิดร้านค้าออนไลน์ เพื่อให้คนพิการสามารถนำสินค้ามาโพสต์ขายได้ฟรีในเฟซบุ๊กเพจ “ฝากร้านคนพิการ” และเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมอุดหนุนซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฝีมือคนพิการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในช่วงภาวะวิกฤตโรคโควิด-19 ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

Cr.ไทยคู่ฟ้า