กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานสถานการณ์ไฟป่า พบว่า 17 จังหวัดภาคเหนือมีสถานการณ์ดีขึ้นทุกจังหวัด

769
สถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานสถานการณ์ไฟป่า พบว่า 17 จังหวัดภาคเหนือมีสถานการณ์ดีขึ้นทุกจังหวัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานสถานการณ์ไฟป่า วันที่ 22 เม.ย.63 พบว่า 17 จังหวัดภาคเหนือมีสถานการณ์ดีขึ้นทุกจังหวัดต่อเนื่องเป็นวันที่สิบ มีการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า 24 ชั่วโมงทำให้ Hotspot ทุกจังหวัดมีจำนวนน้อย (0-38 จุด) มี 8 จังหวัดไม่มี Hotspot ในพื้นที่ป่า ได้แก่ จังหวัดพะเยา ลำปางลำพูน พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์และอุทัยธานี รวมไปถึงการดับไฟมีประสิทธิภาพดีมาก ดับไฟได้ 113 จุด จาก 163 จุด ด้านจำนวนคดี เพิ่ม 2 คดี (สะสม 1,047 คดี ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. – 21 เม.ย. 63) ผู้ต้องหาเพิ่ม 1 ราย สะสม 42 ราย

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการดับไฟและเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อดับไฟให้สนิทไม่ให้เกิด Hotspot เพิ่ม การปฎิบัติงานจัดชุดดับไฟ 3,042 นาย ชุดเฝ้าระวังลาดตระเวน 4,254 นาย รวม 7,396 นาย ชุดไฟป่าหมู่บ้าน 1,725 หมู่บ้าน และเครือข่ายไฟป่า 1,090 หมู่บ้าน ใช้อากาศยาน 14 ลำ รวมไปถึงระบบติดตาม GPS