blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 แจ้งขยายกำหนดเวลาการยื่นแสดงรายการภาษีต่าง ๆ โดยขอความร่วมมือใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 แจ้งขยายกำหนดเวลาการยื่นแสดงรายการภาษีต่าง ๆ โดยขอความร่วมมือใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

-

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 แจ้งขยายกำหนดเวลาการยื่นแสดงรายการภาษีต่าง ๆ โดยขอความร่วมมือใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามที่กรมสรรพากรออกมาตรการภาษีเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 โดยขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 จึงขอความร่วมมือมายังผู้ใช้บริการ ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บนเว็ปไซด์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของรัฐบาล “อยู่บน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ซึ่งการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกในการให้บริการที่รวดเร็ว ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบฯ โดยสามารถยื่นแบบฯ นอกเวลาทำการได้ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น.

///////
นันธิกา กิจปาโล/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
94259213 625193881401639 8032555400140161024 o
94506378 625193921401635 1307231544884068352 o
blank

Must Read

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้ วันที่ 15 พ.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดยในช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายร้านอาหาร หลังจากที่ได้มีการปรับสีของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด และอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ โดยมีทั้ง มาตรการหลัก มาตรการเสริม และมาตรการจำเพาะ ดังนี้ มาตรการหลัก 1. สถานประกอบกิจการประเมิน Thai Stop...
error: Alert: Content is protected !!