เชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ 9 ลุ้นหากครบ 14 วัน อาจผ่อนปรนมาตรการลงได้บ้าง

11062

      รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ขอบคุณชาวเชียงใหม่ ที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 พร้อมชี้แจงกรณีขยายระยะเวลาการปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ ขณะที่ยังลุ้น ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ 9 หากครบ 14 วัน อาจผ่อนปรนมาตรการลงได้บ้าง

     นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ที่ออกมาให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยการการแจกอาหาร และข้าวของต่าง ๆ ซึ่งมีประชาชนไปเข้าแถวรอรับกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด-19 ขึ้นมาได้ ทางจังหวัดเชียงใหม่ จึงให้เทศบาลนครเชียงใหม่ ดูแลจัดระเบียบการแจกอาหาร ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการจะแจกอาหารหรือสิ่งของยังชีพ ก็ให้ติดต่อที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อแนะนำพื้นที่เป้าหมาย หรือจัดระเบียบและสถานที่ให้เหมาะสม รวมถึงดำเนินตามมาตรการการเว้นระยะห่างอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป

S 20111379

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการขยายระยะเวลาการปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจากเดิมกำหนดวันที่ 10 – 20 เมษายน 2563 นั้น ทางจังหวัดเห็นว่า ปัจจุบันมีผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่ และยังคงมีผู้ฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิวจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 จึงจำเป็นต้องขยายเวลาต่อเนืองไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

     สำหรับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 17 เมษายน 2563 แพทย์หญิง ลดาวรรณ หาญไพโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม ติดต่อกันเป็นวันที่ 9 แล้ว ขณะที่มีผู้ป่วยได้รับการรักษาตัวจนหาย เพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวมผู้ที่กลับบ้านได้แล้ว 24 ราย คงเหลือผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพียง 15 ราย ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและสังคม ซึ่งมีความสำคัญมากในการช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

S 20111383

     สำหรับมาตรการช่วยเหลือด้านแรงงานผู้ได้รับผลกระทบ ฯ นายสุรัตน์ ปาละนันทน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้ชี้แจงว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะได้จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพด้านต่างๆ สำหรับแรงงานในระบบ ทั้งหลักสูตร 30 ชั่วโมง และ 18 ชั่วโมง ส่วนแรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระจะจัดให้มีการอบรมฝึกประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.dsd.go.th/chiangmai หรือที่เฟซบุ๊ก chiangmaiskill หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5312-1002-3 โดยได้เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ติดต่อกันมาเป็นวันที่ 9 แล้ว ซึ่งหากไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่มเติมติดต่อกัน 14 วัน ทางจังหวัดโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จะได้พิจารณาผ่อนปรนบางมาตรการลงได้บ้าง เพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติมากยิ่งขึ้น