รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ขึ้นบินดับไฟป่าบนเขาสูงที่แม่แตง กำชับ จนท.ภาคพื้นเข้าดับให้สนิท

1678

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ขึ้นบินดับไฟป่าบนเขาสูงที่แม่แตง กำชับ จนท.ภาคพื้นเข้าดับให้สนิท พร้อมเผยความคืบหน้าเตรียมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ถูกลักลอบเผาพร้อมกันทั้งจังหวัด

      บ่ายวันที่ 17 เมษายน 2563 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับชุดปฏิบัติการอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ปภ. KA-32 ออกปฏิบัติภารกิจขึ้นบินดับไฟป่าบริเวณภูเขาสูงในพื้นที่ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปรากฏจุดความร้อนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน ทำให้ชุดกำลังภาคพื้นไม่สามารถเข้าถึงในพื้นที่ได้ จึงได้มีการร้องขอรับสนับสนุนอากาศยาน ทั้งนี้ยังคงตรึงกำลังภาคพื้นประจำอยู่ในพื้นที่ เพื่อทำการดับไฟที่คุกรุ่นอยู่ให้ดับสนิท พร้อมทั้งวางกำลังลาดตระเวนเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการเกิดไฟปะทุซ้ำอีกครั้ง

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อคืนพื้นที่สีเขียวให้กับป่าที่ถูกลักลอบเผา โดยให้อำเภอทั้ง 25 อำเภอ จัดเตรียมต้นไม้มงคล ประจำรัชกาลที่ 10 (ต้นรวงผึ้ง) ไว้ทุกอำเภอ นอกจากนั้นยังให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดเตรียมกล้าพันธุ์ไม้ยืนต้น ที่เป็นพืชเศษฐกิจ เช่น กาแฟ มะม่วง ลำไย และลิ้นจี่ มาปลูกด้วย ซึ่งเบื้องต้นกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ จะช่วยสนับสนุนพันธ์ุกล้าไม้ที่จะมาใช้ปลูกในครั้งนี้ และในส่วนของพันธุ์ไม้ผล กำลังประสานกับสำนักงานเกษตรจังหวัด รวมทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จะขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

     ทั้งนี้ ตั้งเป้าว่าจะดึงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะการนำเด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าต้นไม้ที่ปลูกนี้ จะเป็นต้นไม้ประจำตัวไปตลอดชีวิต โดยคาดหวังว่าจะได้ดูแลรักษาต้นไม้ที่ตนปลูก ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป