ขนส่งเชียงใหม่ แจ้งเรื่องขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ จนกว่าจะยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน

4051
ขนส่งเชียงใหม่

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน

การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com รองรับทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเลต และคอมพิวเตอร์ **เฉพาะใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี หรือต่ออายุล่วงหน้าไม่เกิน 90 วันก่อนหมดอายุ

หลักสูตรการอบรมต่ออายุรถส่วนบุคคล, รถขนส่ง และรถสาธารณะ

การเข้าระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com มี 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1️⃣ เลือก “ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม” ยืนยันตัวตนด้วยการกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลขที่ใบอนุญาตขับรถ, วันอนุญาตและวันสิ้นอายุ, เลือกการอบรมตามใบอนุญาตที่ประสงค์จะต่ออายุ ก่อนเลือก “ขั้นตอนต่อไป”

ขั้นตอนที่ 2️⃣ รับชมวิดีโอการอบรมจนครบตามเวลาที่กำหนด แล้วเลือก “ขั้นตอนสุดท้าย”

ขั้นตอนที่ 3️⃣ ยืนยันตัวตนโดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ใบอนุญาตขับรถอีกครั้งเพื่อรับผลอบรม จากนั้นเลือก “เสร็จสิ้น” ระบบจะบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4️⃣ ผู้เข้าอบรมหรือเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบผลการอบรมผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว โดยเลือก “ตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์” ได้ในภายหลัง

🚨 คำแนะนำ
**การเข้ารับชมวิดีโออบรม หากรับชมวิดีโอไม่จบ ปิดหน้าเว็บไซต์ก่อน หรือไม่ได้กรอกข้อมูลยืนยัน จะต้องเริ่มรับชมวิดีโอใหม่ตั้งแต่แรก
***ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ ต่อใบอนุญาตขับรถที่ขาดเกิน 1 ปีขึ้นไป ให้รอจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย
***ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดชั่วคราว 2 ปี เปลี่ยนเป็น 5 ปี ไม่ต้องอบรม

ขนส่งเชียงใหม่

Facebook Comments