สธ.ยืนยัน ไม่มีนโยบายปิดกั้นการรับบริจาค พร้อมขอบคุณประชาชนส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่

608

กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันไม่มีนโยบายปิดกั้นการรับบริจาค  พร้อมขอบคุณประชาชนส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่

     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยกรณีกระแสข่าวกระทรวงสาธารณสุขสั่งห้ามหน่วยงานหรือสถานพยาบาลในสังกัด รับมอบสิ่งของบริจาคจากประชาชน ว่ารัฐบาลและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ไม่มีนโยบายการปิดกั้นหรือสั่งห้ามการรับบริจาคใด ๆ ทั้งสิ้น โดยประชาชนสามารถบริจาคน้ำ อาหาร สิ่งของหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย ชุดPPE อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เจลแอลกอฮอล์ ได้ทั้งที่ส่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุข และต่างจังหวัด เช่น โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด เป็นต้น

     “ขอขอบคุณน้ำใจของพี่น้องประชาชนที่ห่วงใย บริจาคสิ่งของ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถือเป็นเรื่องที่ดีงาม เป็นกำลังใจสำคัญและเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้” นายแพทย์ณรงค์ กล่าว

     นายแพทย์ณรงค์ กล่าวต่อว่า สำหรับการที่ประชาชนร่วมกันแสดงพลังด้วยการปรบมือ เพื่อขอบคุณและส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานในช่วงการเกิดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในคืนวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมานั้น กระทรวงสาธารณสุข ขอบคุณและอยากให้เสียงปรบมือนั้นกลับคืนไปสู่พี่น้องประชาชนทุกท่าน ซึ่งประชาชนต้องร่วมมือกันรักษาระยะห่าง เว้นระยะห่าง ช่วยกันดูแลตนเองและคนรอบข้าง อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ซึ่งเสียงปรบมือนั้นจะเป็นเสียงที่บุคลากรทางการแพทย์ปรบมือให้ท่านเช่นกัน