รพ.นครพิงค์ ประกาศงดเยี่ยมทุกกรณี ป้องกันการแพร่ระบาด ‘โควิด-19’

3491

รพ.นครพิงค์ ประกาศงดเยี่ยมทุกกรณี ป้องกันการแพร่ระบาด ‘โควิด-19’

     โรงพยาบาลนครพิงค์ ออกประกาศเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพื่อเป็นการลดการแพร่เชื้อไวรัสดังกล่าว และความปลอดภัยของผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จึงขอความร่วมมือ งดเยี่ยมทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ทางโรงพยาบาลแนะนำให้ญาติผู้ป่วยสามารถเยี่ยมผ่านทาง โทศัพท์ วิดีโอคอล หรือวิธีอื่นแทนการเดินทางมายังโรงพยาบาล