Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่ สั่งเครื่องบิน BT-67 บินโปรยน้ำบรรเทาปัญหาฝุ่นควันในตัวเมือง

เชียงใหม่ สั่งเครื่องบิน BT-67 บินโปรยน้ำบรรเทาปัญหาฝุ่นควันในตัวเมือง

-

เชียงใหม่ สั่งเครื่องบิน BT-67 บินโปรยน้ำบรรเทาปัญหาฝุ่นควันในตัวเมือง ด้านกองทัพบกสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ MI-17 เข้าช่วยดับไฟในเขต อ.พร้าว หลังพบจุด Hotspot จำนวนมาก

     วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนการปฏิบัติงาน โดยเช้าวันนี้เกิดจุด Hotspot (รอบเช้า เวลา 02.06 น.) จำนวน 444 จุด ในพื้นที่ 20 อำเภอ 65 ตำบล พบมากที่สุดในอำเภอพร้าว 75 จุด (ลุกลามจุดเดิมที่ ต.แม่แวน 43 จุด) อำเภอสะเมิง 66 จุด (จุดเกิดใหม่ที่ ต.บ่อแก้ว 30 จุดและสะเมิงเหนือ 12 จุด ลุกลามจุดเดิม ต.ยั้งเมิน 19 จุด) และอำเภอเชียงดาว 55 จุด ลุกลามจุดเดิมที่ ต.เมืองคอง 25 จุดและ ต.เมืองนะ 15 จุด ตามลำดับ

     ทั้งนี้ ได้สั่งการให้นำเครื่องบิน BT67 ของกองทัพอากาศ ขึ้นบินโปรยน้ำเพื่อลดความหนาแน่นของฝุ่นควัน บริเวณไนท์บาซาร์และถนนช้างคลาน เวลา 10.00 น. และ 13.00 น. และเฮลิคอปเตอร์ MI17 ของกองทัพบก ปฏิบัติการเข้าดับในพื้นที่อำเภอพร้าวติดต่อกันเป็นวันที่ 4 เนื่องจากบริเวณที่เกิดจุด hotspot เป็นหน้าผาสูงชัน ยากต่อการเข้าถึงของชุดปฏิบัติการดับไฟป่าภาคพื้นดิน โดยเน้นในพื้นที่ตำบลแม่แวนและตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว ซึ่งเกิดจุดความร้อนมากที่สุด

Must Read

ศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้ บริการชุมชนผู้สูงอายุ รู้ทันข่าวปลอม

ศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้ บริการชุมชนผู้สูงอายุ รู้ทันข่าวปลอม วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันข่าวปลอมในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบริการวิชาการและบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชน ในรายวิชา นศ261 การรู้เท่าทันสื่อ และส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อ การสร้างสุขภาวะด้านจิตใจในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน ณ...
error: Alert: Content is protected !!