เชียงใหม่วอนประชาชนงดเผาทุกชนิด 100% เสี่ยงต่อการถูกจับกุมดำเนินคดี

1131

เชียงใหม่วอนประชาชนงดเผาทุกชนิด 100% เสี่ยงต่อการถูกจับกุมดำเนินคดี

จังหวัดเชียงใหม่วอนประชาชนงดเผาทุกชนิด 100% เสี่ยงต่อการถูกจับกุมดำเนินคดี โดยจังหวัดมีแนวทางให้การช่วยเหลือหลังจากประกาศงดเผาสิ้นสุดลง โดยศูนย์บัญชาการฯฝุ่นละอองในอากาศ ได้ประชุมและมีมติให้ ทุกหมู่บ้านจัดชุดลาดตระเวนประจำหมู่บ้านโดยสนธิกำลังร่วมกันทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ อุทยาน ชรบ.ผู้ใหญ่บ้าน อปท. ผู้หาของป่า และอื่นๆ เพื่อเฝ้าระวังสำรวจทุกพื้นที่ ทั้งเขตป่าไม้ อุทยานฯ พื้นที่ผ่อนผันเพื่อการเกษตร และพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนทั่วไปที่จำเป็นต้องบริหารจัดการเชื้อเพลิง ซึ่งชุดปฏิบัติการประจำหมู่บ้านทุกชุด จะส่งข้อมูลในพื้นที่ของตนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอและจังหวัด พร้อมจะเป็นหน่วยช่วยเหลือในการดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยอาศัยกำลังพลและเครื่องมือต่างๆตามหลักวิชาการ เพื่อไม่ให้ลุกลามจนควบคุมไม่ได้ โดยจะมีการแบ่งโซนในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ซึ่งจะดำเนินการภายหลังประกาศจังหวัดฯสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 63 แล้วซึ่งจะเป็นห้วงที่อากาศมีการยกตัวดีแล้วตามที่อุตุนิยมวิทยากำหนดไว้ต่อไป

blank