คัดกรองเข้ม‼️ ผู้โดยสารชุดแรกที่เดินทางจากกรุงเทพฯ มาถึงขนส่งอาเขต จ.เชียงใหม่

คัดกรองเข้ม‼️ ผู้โดยสารชุดแรกที่เดินทางจากกรุงเทพฯ มาถึงขนส่งอาเขต จ.เชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ช่วงเวลา 04.00 น. ผู้โดยสารชุดแรกที่เดินทางจากกรุงเทพฯ มาถึงขนส่งอาเขต จ.เชียงใหม่ แล้ว โดยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการคุมเข้มผู้โดยสารทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ได้มีการลงทะเบียนรายชื่อข้อมูลของผู้โดยสาร เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลในการติดตามตัวได้ในภายหลัง ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางกลับมาจาก กทม. และปริมณฑล ให้กักตัวเองเป็นระยะเวลา 14 วัน

ภาพ : ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่