เปิดตามปกติ ธนาคารยกเลิกวันหยุดแล้ว ช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-14-15 เม.ย. 2563

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปี ในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ

แบงก์ชาติพิจารณาแล้วเห็นสมควรแก้ไขวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้ยกเลิกวันหยุดสงกรานต์ในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 และจะกำหนดวันหยุดชดเชยในโอกาสต่อไป

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่นี่ครับ https://bit.ly/3aZc6lQ