เทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานบันเทิง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

2306

เทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานบันเทิง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

     วันที่ 16 มีนาคม 2563 ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ พ่นยาฆ่าเชื้อภายในร้านท่าช้างคาเฟ่ และ ร้านฮอมบาร์ ตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสถานบันเทิงซึงเป็นสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก โดยมี นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์ และให้คำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการ

     ในวันนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ยังได้พ่นยาฆ่าเชื้อในสถานบันเทิงอื่นๆ อีกจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ร้านโซอี้ อิน เดอะ เยลโลว์, ไวท์เฮ้าส์, ลิซึ่มคาเฟ่, มิสท์, วอร์มอัพคาเฟ่, ตะวันแดง และ เดอะ วิว

Facebook Comments