จ.เชียงใหม่ สั่งเพิ่มกำลังลาดตระเวน จัดชุดปฏิบัติการระดับตำบล หวังกดดันไม่ให้คนเข้าไปเผาป่า

809
จ.เชียงใหม่ สั่งเพิ่มกำลังลาดตระเวน

จ.เชียงใหม่ สั่งเพิ่มกำลังลาดตระเวน จัดชุดปฏิบัติการระดับตำบล หวังกดดันไม่ให้คนเข้าไปเผาป่า เน้นหมู่บ้านยังไม่เกิดไฟและพื้นที่เผาซ้ำซากในอำเภอโซนเหนือ หลังมีจุดความร้อนลดลงมาก

วันนี้ (16 มี.ค.63) เวลา 10.00 น. ณ ค่ายพิชิตปรีชากร ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมนายอำเภอ อปท. ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงแนวทางและนโยบายเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในอำเภอโซนเหนือ โดยมอบหมายให้ นายนรินทร์ ประทวนชัย ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายธนา นวลปลอด หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รรท.หน.สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ จัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าและลาดตระเวนในระดับอำเภอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจของการปฏิบัติหน้าที่ในทิศทางเดียวกัน

587604

ทั้งนี้ อำเภอโซนเหนือมีการเกิดจุดความร้อนลดลงตามลำดับ หลังจากได้เปิดปฏิบัติการ Set Zero โดยเน้นพื้นที่อำเภอเชียงดาว พร้าว ไชยปราการ และแม่แตง ตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าได้ผลในระดับหนึ่ง แต่ต้องการให้เห็นการลาดตระเวรที่จริงจังของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบป้องปรามไม่ให้เกิดการเผาป่า โดยให้ปรับกำลังเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอใหม่ ให้นายอำเภอเป็นผู้บัญชาการจัดสรรกำลัง โดยมีกำนันเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการในระดับตำบล ลาดตระเวนร่วมกับกำลังทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และอุทยานแห่งชาติ และขอให้ประชุมในช่วงเช้าทุกวัน เพื่อประเมิณสถานการณ์ในพื้นที่ แล้วให้ไปลาดตระเวนในหมู่บ้านที่ยังไม่เกิดไฟ พื้นที่เกิดไฟซ้ำซาก และพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟ ซึ่งขอให้เลือกคนที่มีกำลัง สุขภาพแข็งแรง ออกลาดตระเวนเนื่องจากเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

587603

ในส่วนของชุดตำบลนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ชุด อย่างชัดเจน คือ ชุดดับไฟเข้าไปดับไฟ และให้ชุดลาดตระเวนเข้าไปในพื้นที่ที่ยังไม่เกิดไฟ ในส่วนของพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน คือ อำเภอเชียงดาว เวียงแหง ไชยปราการ ฝาง แม่อาย และอำเภอโซนเหนือ คือ อำเภอแม่แตงและพร้าว รวมเป็น 7 อำเภอ จะใช้กำลังทหารของกองกำลังผาเมืองสนับสนุนกำลัง ชุดลาดตระเวนเข้าไปในหมู่บ้าน ถือเป็นการใช้จิตวิทยามวลชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังจะใช้กำลังปิดล้อม ตรวจค้น หมู่บ้านที่เกิดไฟป่าซ้ำซาก รวมทั้งเข้าไปฝังตัวอยู่ในป่า เพื่อกดดันไม่ให้คนเข้าไปเผาป่าในพื้นที่ได้ ซึ่งจากที่ผ่านมาจุดความร้อนมักจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืน ต้องเข้าไปในพื้นที่ห่างไกลในเวลากลางคืน

587843

นอกจากนี้ ได้ให้ อปท.ในพื้นที่เป้าหมาย ดึงชาวบ้านที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในป่า โดยนำรายชื่อจากที่อำเภอสำรวจ นำมาจ้างเป็นชุดลาดตระเวนและชุดดับไฟ ให้สามารถปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. – 30 เม.ย. และควบคู่กับส่งกำลังพลลงลึกถึงหมู่บ้าน ในการสุ่มรายชื่อผู้หาของป่าที่เคยสำรวจให้อำเภอไปก่อนหน้านี้ แล้วสืบสวนหาข้อมูลเชิงลึก เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้ไปก่อเหตุให้พื้นที่ป่าอีก

587842

สำหรับ ในวันนี้จะเดินสายลงพื้นที่ไปมอบนโยบายทั้งอำเภอโซนเหนือ โซนใต้ และโซนกลาง แล้วจะมีการประเมินผลในวันจันทร์หน้า หากว่าได้ผลดีจะตรึงกำลังไปเรื่อยๆ และรายงานการดำเนินงานให้อำเภอทราบ แล้วนำมาวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ เพื่อปรับแผนเฉพาะหน้าต่อไป ขณะที่ในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการระดมนำรถน้ำออกมาฉีดพ่นละอองน้ำพร้อมกันทั้งจังหวัด

587605
587607
587844
587845
587846
587847

587841