Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ หน่วยงานภาคีเครือข่าย 17 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงแสดงเจตจำนง ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ก้าวไปสู่เมืองมรดกโลก

หน่วยงานภาคีเครือข่าย 17 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงแสดงเจตจำนง ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ก้าวไปสู่เมืองมรดกโลก

-

หน่วยงานภาคีเครือข่าย 17 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อแสดงเจตจำนง พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวไปสู่เมืองมรดกโลก

     เเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านผู้หญิง สิริกิติยา เจนเช่น ที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก เป็นประธานในการแถลงข่าว “ความร่วมมือการรักษาแหล่งมรดกเชียงใหม่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก” เพื่อร่วมกันแสดงเจตจำนงในการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวไปเป็นเมืองมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม โดยเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 17 หน่วยงาน

     ทั้งนี้ เมืองเชียงใหม่ ได้ถูกเสนอชื่อให้ขึ้นบัญชีชั่วคราวขององค์การ UNESCO หรือ Tentative List เพื่อแจ้งเจตจำนงให้เป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2538 หลังจากนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะสงฆ์ และประชาชนทั่วไป จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ให้เกิดเป็นรูปธรรมมาโดยตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นเมืองที่มีคุณค่า ตามแนวทางขององค์การ UNESCO โดยมุ่งเน้นการรักษาคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีการจัดทำแผนการจัดการ และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการผลักดันให้การขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกเป็นวาระของจังหวัด ตลอดจนเพื่อนำเสนอการทำงานและความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงาน และหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นที่รับรู้แก่สาธารณะ

     ขณะนี้การขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ตามแนวทางของ UNESCO กำลังเดินหน้าไปตามลำดับ ทั้งในเรื่องการยื่นเอกสารขอเสนอการขึ้นเป็นเมืองมรดกโลก และการจัดทำแผนการจัดการแหล่งมรดกในพื้นที่ ขณะเดียวกันยังมีการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทุกคน ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการนี้ ซึ่งถือว่าเป็นทั้งความก้าวหน้าและความสำเร็จอันน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง

     ภายในงาน ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง 17 แห่ง นอกจากนี้ ท่านผู้หญิง สิริกิติยา เจนเช่น ยังได้มอบเล่มแผนการจัดการพื้นที่ให้กับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดต่อไป

Must Read

(มีคลิป Video) ผุดภาพวาด “พี่ตูนบอดี้แสลม” พร้อมบรรดาเหล่าฮีโร่ บนผนังกำแพงทางขึ้นวัดดอยคำ ประชาชนและนักท่องเที่ยวชอบใจ ศิลปะร่วมสมัยสอดแทรกศาสนา

(มีคลิป Video) ผุดภาพวาดเทวดาพี่ตูน บอดี้แสลม พร้อมบรรดาเหล่าฮีโร่ บนผนังกำแพงทางขึ้นวัดดอยคำ เชียงใหม่ ประชาชน และนักท่องเที่ยวชอบใจ ศิลปะร่วมสมัยสอดแทรกศาสนา พากันถ่ายภาพ ด้านสล่าผู้สร้างผลงานชี้ เป็นตัวอย่างของคนทำความดี และดึงดูดให้ผู้มาเยือนเกิดความสนใจ วันที่ 28 กันยายน 2563 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่วัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นวัดชื่อดัง และวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ในแต่ละวันจะมีประชาชน และนักท่องเที่ยว...
error: Alert: Content is protected !!