สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเมืองอู่ฮั่น

11641

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (nCOV-2019) จากเมืองอู่ฮั่น

     เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในประเด็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (nCOV-2019) จากเมืองอู่ฮั่น โดยได้ชี้แจงถึง สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 สาธารณรัฐประชาชนจีน พบผู้ป่วยยืนยันทั้งหมด 571 ราย เสียชีวิต 17 ราย

      สำหรับสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ จากรายงานพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค(PUI) 6 ราย ผลตรวจยืนยัน ไม่พบโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (nCOV-2019) จากเมืองอู่ฮั่น 5 ราย และผู้ป่วยรายที่ 6 กำลังรอผลตรวจยืนยัน และได้นำเสนอในส่วนการเตรียมความพร้อมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (EOC) กรณีการระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (nCOV-2019) จากเมืองอู่ฮั่นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและจัดระบบแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่มีการพบผู้สงสัยหรือผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น หรือมีการประกาศพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่ม และการบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (nCOV-2019) จากเมืองอู่ฮั่น โดยเน้นการคัดกรอง ณ ช่องทางเข้าออกประเทศที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพิ่มการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลของและโรงพยาบาลเอกชน คลินิก ร้านขายยา ทุกแห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ หากพบผู้ป่วยสงสัยจะดำเนินการส่งต่ออย่างปลอดภัย เพื่อทำการรักษาผู้ป่วยในห้องแยกความดันลบในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมและมีมาตรฐาน

     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ขอความร่วมมือจากการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในการสนับสนุนการจัดห้องแยกสำหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย และคัดกรองนักท่องเที่ยวด้วยเครื่อง Thermo scan เพิ่มขึ้น โดยแจ้งข้อสั่งการจากส่วนกลางให้คัดกรองนักท่องเที่ยวทุกสายการบินที่เดินทางมาจากเมืองกวางโจว ประเทศจีน รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของการท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับทราบมาตรการทำความสะอาดพื้นที่ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ การกำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้จัดทำ Roll up คำแนะนำด้านสุขภาพ สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย (Health Beware Information) มอบให้แก่การท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อติดตั้งประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งทางการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ตอบรับและพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

     สำหรับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว ขอให้มั่นใจในระบบการเฝ้าระวังคัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัสของประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่ที่จะสามารถทำการเฝ้าระวัง และคัดกรอง กลุ่มเสี่ยงจากเมืองอู่ฮั่น ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ทุกคน รวมทั้งการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติการเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ณ โรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง หากพบผู้ป่วยสงสัยจะดำเนินการส่งต่ออย่างปลอดภัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-211048-50 ต่อ 110

blank blank