Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ผู้แทนองค์การอนามัยโลกศึกษาดูงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นที่เชียงใหม่

ผู้แทนองค์การอนามัยโลกศึกษาดูงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นที่เชียงใหม่

-


ผู้แทนองค์การอนามัยโลกศึกษาดูงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นที่เชียงใหม่

     ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ศึกษาดูงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ความก้าวหน้าของนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

     เมื่อวันที่ (21 ม.ค. 63) ที่ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor David Jernigan จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Dr. Dag Rekve ผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก พร้อมด้วยคณะ ศึกษาดูงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เชิงบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการทบทวนและวิเคราะห์ความก้าวหน้าของการดำเนินนโยบายด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย รวมทั้งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง ข้อจำกัด โอกาส และปัจจัยคุกคามของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การพัฒนานโยบายควบคุมแอลกอฮอล์ต่อไปในอนาคต

R2IK9N.jpg

    ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่แนวโน้มการดื่มสุราในกลุ่มเยาวชนลดลง และมีจำนวนผู้ที่เกิดอุบัติเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ลดลง แต่มีสถิติการจับกุมผู้ดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับมากขึ้น เนื่องจากมีการเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ กรมสรรพสามิตได้ทำการยึดใบอนุญาตการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับผู้ที่จำหน่ายในพื้นที่ใกล้กับสถานศึกษา กว่า 100 ราย ในช่วงที่ผ่านมา

R2IwmE.jpg

     ช่วงบ่าย คณะศึกษาดูงานฯ ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสวนปรุง เพื่อเยี่ยมชมการคัดกรองและบำบัดผู้มีปัญหาการดื่มสุราของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการบำบัดผู้ป่วยที่ติดแอลกอฮอล์ โดยวิธีการต่างๆ ทั้งการใช้ยา การทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อบำบัด และทางโรงพยาบาลได้มีการติดตามผลการบำบัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ซึ่งคณะศึกษาดูงานพอใจกับผลการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ และการดำเนินการบำบัดของโรงพยาบาลสวนปรุง โดยจะนำไปปรับใช้เป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างของเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีกฎหมายท้องถิ่นในการควบคุมดูแลในพื้นที่ นอกเหนือจากกฎหมายหลักของประเทศ ทำให้การแก้ไขปัญหาประสบผลสำเร็จ

R2MYgW.jpg R2IZbV.jpg

R2IcpQ.jpg
R2IRQn.jpg
R2Ixrg.jpg

R2IlpJ.jpg

R2IDNb.jpg

R2I5s1.jpg

R2IAUf.jpg

R2IPra.jpg

R2IU0W.jpg

R2IEmy.jpg
R2Ib9D.jpg
R2I20q.jpg

R2IiNS.jpg

R2IqZ2.jpg

**********

ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
21 มกราคม 2563

Must Read

อช.ดอยสุเทพ-ปุย ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรม ป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่ 19-30 เม.ย. 64

อช.ดอยสุเทพ-ปุย ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรม ป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่ 19-30 เม.ย. 64 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ออกประกาศอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30...
error: Alert: Content is protected !!