แจ้งประชาสัมพันธ์ วางแผนการเดินทางโดยรอบหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 24-27 มกราคม 2563 นี้

7512

แจ้งประชาสัมพันธ์ วางแผนการเดินทางโดยรอบหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 24-27 มกราคม 2563 นี้

     กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางให้วางแผนการจราจรในเส้นทางโดยรอบหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากว่าในช่วงวันที่ 24-27 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     จึงอยากประชาสัมพันธ์ ฝากวางแผนการเดินทาง หรือหลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าวด้วย