รำลึก…พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 150 ปีชาตกาล ‘บุคคลสำคัญของโลก’

2488
หลวงปู่มั่น

รำลึก…พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 150 ปีชาตกาล ‘บุคคลสำคัญของโลก’

          ตามที่ กระทรวงวัฒนธรรม ได้เสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ในปี 2563-64 ซึ่งในการประชุมสมัยสามัญขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติให้ประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพนั้น

          กระทรวงวัฒนธรรม จึงให้จัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ในวันที่ 20 มกราคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ และทั่วโลก เนื่องจากพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นปรมาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน และเป็นพระเถระที่คนไทยทั้งประเทศเคารพนับถือ ทั้งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตดำรงอยู่และละสังขารขันธ์ไปแล้ว ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

R5amnv.png

           พระอาจารย์มั่น หรือหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ (ภูริทัตโต) เป็นปรมาจารย์สายกัมมัฏฐานที่สมถะมุ่งหาความพ้นทุกข์ ครั้งเมื่อได้รับบัญชาจากคณะสงฆ์ธรรมยุตให้มาเป็นเจ้าอาวาส และพระอุปัชฌาย์อยู่วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้ปฏิบัติหน้าที่เพียงปีเศษแล้วก็ขอสละตำแหน่ง จาริกไปแสวงหาความวิเวก (ท่านรับเป็นเจ้าอาวาสแห่งเดียวเท่านั้น) ทางราชการ มหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์จึงมอบหมายให้วัดเจดีย์หลวงฯ จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการรำลึก 150 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตขึ้น พระครูโสภณกวีวัฒน์ รก.เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงฯ และพระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ เลขานุการคณะสงฆ์ แจ้งว่า ด้วยความกตัญญูต่อพ่อแม่บูรพาจารย์ วัดเจดีย์หลวงฯ จึงจัดงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาส 149 ชาตกาลหลวงปู่มั่นมาตั้งแต่ปีที่แล้ว และปีนี้ถือเป็นงานครั้งใหญ่ ได้อาราธนานิมนต์พระเถระสายกรรมฐานทั่วประเทศมาร่วม ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2563 มีการจัดพิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์เรื่องหลวงปู่มั่นฯที่สมบูรณ์ที่สุดและหนังสืออื่นๆรวม 3 เล่ม พร้อมจัดทำล็อกเก็ตที่ระลึก เพื่อถวายพระเถระ มอบแก่คณะกรรมการ และศรัทธาประชาชน

R5pWmQ.png

          กำหนดการบำเพ็ญกุศล 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร บูรพาจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ วันที่ 18-19-20-21 มกราคม 2563 มีดังนี้ วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.ลงทะเบียนผู้บวชธรรมจารี-ธรรมจาริณี ณ อาคาร ออป. เวลา 13.00 น. พิธีบวชธรรมจารี-ธรรมจาริณี เวลา 17.00 น.พระภิกษุ-สามเณร-ธรรมจารี-ธรรมจาริณี พร้อมกัน ณ วิหารหลวงปู่มั่น ประธานจุดธูปเทียนและถวายสักการะหน้ารูปเหมือนและอัฐิธาตุ ศิลปินล้านนาอื่อกะโลง อาราธนาอัฐิธาตุและฟันกรามหลวงปู่มั่น ขึ้นประดิษฐานบนบุษบกประทักษิณรอบพระธาตุเจดีย์หลวง แล้วร่วมสวดบทสรภัญญะบูชาคุณหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มีการทำวัตรเย็น/ อบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน/ฟังพระธรรมเทศนา

          วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 05.00 น.ทำวัตรเช้า เวลา 07.00 น.ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร 150 รูป ถวายภัตตาหารเช้าในบาตร เวลา 09.30 น. อบรมปฏิบัติกรรมฐาน/ ฟังพระธรรมเทศนา เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพล เวลา 14.00 น.พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศแด่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมด้วย มีแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พระสงฆ์ 150 รูป สวดพระพุทธมนต์ ค่ำ เวลา 19.00 น.ทำวัตรเย็น/อบรมกรรมฐาน/ ฟังพระธรรมเทศนา

R5aFdE.png

           พิธีการสำคัญวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 05.00 น.ทำวัตรเช้า เวลา 07.00 น.ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร 150 รูป ถวายภัตตาหารเช้าในบาตร เวลา 09.30 น. อบรมปฏิบัติกรรมฐาน/ ฟังพระธรรมเทศนา เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพล เวลา 15.00 น.พิธีบำเพ็ญกุศล 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส และสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธาน ศิลปินล้านนาขับจ๊อยบูชาพระคุณพระรัตนตรัยและบูชาคุณหลวงปู่มั่น แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์โดยพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก พระสงฆ์ 150 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วศิลปินวัฒนา เพชรสุพรรณ แหล่ประวัติและบูชาคุณหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ภาคค่ำมีแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ (กลางวันมีซอพื้นเมือง)

R5aMPV.jpg

          วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 05.00 น.ทำวัตรเช้า เวลา 07.00 น.ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร 150 รูป ถวายภัตตาหารเช้าในบาตร เวลา 10.00 น. พิธีอาราธนาอัฐิธาตุฟันกรามหลวงปู่มั่นกลับวิหารหลวงปู่มั่น อาราธนาแบบพื้นเมืองล้านนา อื่อกะโลงล้านนา โดยศิลปินล้านนา พระสงฆ์ ธรรมจารี-ธรรมจาริณี กล่าวคำถวายสักการะ สวดบทสรภัญญะบูชาคุณหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นเสร็จพิธี (ร่วมเป็นเจ้าภาพ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 064-4833963, 097-1954695, 087-1824710,089-9999380 หรือผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาถนนช้างคลาน ชื่อบัญชีวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร 533-0-268648

R5aeQk.jpg
บุณย์ มหาฤทธิ์