อุตุฯ พยากรณ์อากาศ ช่วงวันที่ 10 – 13 ม.ค. ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

5475

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ช่วงวันที่ 10 – 13 ม.ค. ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

      กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 7 – 9 ม.ค. 63 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 13 ม.ค. 63 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลข้อควรระวัง   ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 7 – 9 ม.ค. 63 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย

RhZwze.jpg

     ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 7 – 9 ม.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 13 ม.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่มีลมฝ่ายตะวันตกพัดความหนาวเย็นจากเทือกเขาทิเบตเข้าปกคลุมภาคเหนือ ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก

     ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 7 – 9 ม.ค. 63 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 13 ม.ค. 63 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 7 – 9 ม.ค. 63 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-16 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 13 ม.ค. 63 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

     ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 7 – 10 ม.ค. 63 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 11 –13 ม.ค. 63 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

     ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 7 – 10 ม.ค. 63 อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 11 – 13 ม.ค. 63 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

     ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 8 – 9 ม.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 13 ม.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

     ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 7 – 9 ม.ค. 63 มีฝน ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 13 ม.ค. 63 มีฝน ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

Facebook Comments