เริ่มวันนี้! ทดลองปรับการกลับรถทิศทางเดียว 3 จุด บนถนนเชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด ตั้งแต่วันที่ 11- 24 ธ.ค. 62

3618

ทดลองปรับการกลับรถทิศทางเดียว 3 จุด บนถนนเชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด ตั้งแต่วันที่ 11- 24 ธ.ค. 62

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 แจ้งประชาสัมพันธ์การทดลองกลับรถทิศทางเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ในทางหลวงหหมายเลข 118 ตอน เชียงใหม่ – ดอยนางแก้ว ที่ กม.5+987 (หน้าหมู่บ้านคุรุสภา), กม.7+425 (หน้าหมู่บ้านฟลอร่าวิลล์) และ กม.9+000 (ปากทางเข้าหมู่บ้านพยากน้อย) โดยจะเริ่มดำเนินการทดลองตั้งแต่วันที่ 11 – 24 ธันวาคม 2562 (14 วัน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-260-676

1

4
2

536

Facebook Comments