(มีคลิป Video) กลุ่มคนรักสเก็ตบอร์ดในเชียงใหม่ วอนเทศบาลฯ ปรับปรุงสวนสาธารณะข้างตลาดดอกไม้ หวังเป็นที่ใช้ออกกำลังกายและใช้ประโยชน์ร่วมกัน

1865

กลุ่มคนรักสเก็ตบอร์ด ในเชียงใหม่ รวมตัวทำกิจกรรม วอนเทศบาลนครเชียงใหม่ ปรับปรุงสวนสาธารณะข้างตลาดดอกไม้ หวังเป็นที่ใช้ออกกำลังกายและใช้ประโยชน์ร่วมกัน

     วันที่ 3 ธันวาคม 2562 รายงานข่าวแจ้งว่าที่บริเวณสวนสาธารณะด้านข้างตลาดดอกไม้ (กาดวโรรส) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กลุ่มวัยรุ่นทั้งหญิงและชาย ซึ่งมีทั้งชาวไทยและต่างชาติ นำโดย นายจิรวัฒน์ นาวาจักร์ ตัวแทนอาสาสมัครกลุ่มเชียงใหม่ดวงใจสเก็ตบอร์ด จำนวนประมาณกว่า 50 คน ได้รวมตัวกันทำกิจกรรมและชูป้าย เพื่อเรียกร้องขอให้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้พิจารณ์ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนนการปรับปรุงและแก้ไขพื้นที่สวนสาธารณะด้านข้างตลาดดอกไม้ ซึ่งอยู่ติดบริเวณลำน้ำปิงให้กลายเป็นพื้นที่ใช้สอยในการเล่นกีฬาสเก็ตบอร์ด รวมไปถึงเพื่อการใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของคนในพื้นที่ หลังจากที่ในตอนนี้สวนสาธารณะดังกล่าวถูกปล่อยให้เกิดความเสื่อมโทรม ขาดการดูแลและกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เกิดการใช้ประโยชน์แต่อย่างใด อีกทั้งยังมีการนำขยะมาทิ้งและปล่อยหญ้าขึ้นรกจนไม่มีคนมาใช้สอยพื้นที่

     โดยทาง นายจิรวัฒน์ นาวาจักร์ ตัวแทนอาสาสมัครกลุ่มเชียงใหม่ดวงใจสเก็ตบอร์ด เปิดเผยว่า ในการจัดกิจกรรมวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้มาแสดงตัวตนและเจตนารมณ์ร่วมกันกับการที่อยากให้จังหวัดเชียงใหม่พัฒนาสวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย โดยเฉพาะกีฬาสเก็ตบอร์ด ที่อยากให้มีการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ในการใช้สอย หรือที่เรียกกันว่า “สเก็ตปาร์ค” รวมไปถึงการพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมอื่นๆ อีกด้วย แต่ “สเก็ตปาร์ค” เป็นไอเดียที่ทางกลุ่มอยากจะเสนอต่อทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งการรวมตัวกันในวันนี้ของกลุ่มถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคนที่เล่นกีฬาสเก็ตบอร์ด ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นการรวมตัวกันเป็นครั้งแรก โดยที่ผ่านมาทางกลุ่มก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลและพบว่า กีฬาสเก็ตบอร์ดในจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีคนเล่นมา 20 กว่าปีแล้ว รวมไปถึงการพัฒนาวงการกีฬาสเก็ตบอร์ดของไทย แต่สิ่งที่ขาดแคลนในจังหวัดเชียงใหม่คือสถานที่ฝึกซ้อม จึงเป็นเหตุผลที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติมารวมตัวกันในครั้งนี้

     นอกจากนี้ในการสำรวจ ทางตนได้ให้สมาชิกในกลุ่มที่จบทางด้านสถาปัตยกรรม มีการออกแบบพื้นที่มาพบว่าการปรับปรุงแก้ไขนั้นสามารถตอบโจทย์ให้เป็นพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในพื้นที่ได้ ทั้งใช้เป็นสถานที่พักผ่อน รวมไปถึงเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการทำกิจกรรมอย่างอื่นอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การใช้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายชนิดอื่น เป็นที่จำหน่ายสินค้า อาหาร น้ำดื่ม รวมไปถึงการใช้ประโยชน์ในช่วงเทศกาลต่างๆ อาทิ เทศกาลตรุษจีน หรือลอยกระทง แต่ในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวนี้แทบจะไม่มีการใช้สอยให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามการทำกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ทางกลุ่มอยากจะนำเสนอ และการรวบรวมข้อมูลที่ตนเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย จึงอยากให้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นความสำคัญและช่วยพิจารณาหรือหารือร่วมกันกับทางกลุ่มก็ได้ เพื่อจะทำให้สวนสาธารณะแห่งนี้เกิดประโยชน์จริงต่อชุมชนมากที่สุด

Facebook Comments