สำนักงานขนส่งเชียงใหม่ ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะควันดำ พบมีรถค่าควันดำเกินมาตรฐาน 34 คัน จากทั้งหมด 4,640 คัน

สำนักงานขนส่งเชียงใหม่ ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะควันดำ พบมีรถค่าควันดำเกินมาตรฐาน 34 คัน จากทั้งหมด 4,640 คัน

     สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดปัญหาฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2562 มีรถโดยสารสาธารณะเข้ารับการตรวจรวม 4,640 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน 34 คัน รถที่มีข้อบกพร่องอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ส่วนควบ 419 คัน ได้แจ้งให้นำรถไปแก้ไขปรับปรุงและเข้ารับการตรวจสภาพใหม่ภายใน 30 วัน สำหรับรถที่ผ่านการตรวจตามมาตรฐานจะได้รับสติ๊กเกอร์รับรองมาตรฐานการตรวจสภาพรถเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ เพิ่มความปลอดภัย ลดปัญหาฝุ่นควัน สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ

ที่มา : สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่