Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ สำนักงานขนส่งเชียงใหม่ ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะควันดำ พบมีรถค่าควันดำเกินมาตรฐาน 34 คัน จากทั้งหมด 4,640 คัน

สำนักงานขนส่งเชียงใหม่ ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะควันดำ พบมีรถค่าควันดำเกินมาตรฐาน 34 คัน จากทั้งหมด 4,640 คัน

-

สำนักงานขนส่งเชียงใหม่ ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะควันดำ พบมีรถค่าควันดำเกินมาตรฐาน 34 คัน จากทั้งหมด 4,640 คัน

     สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดปัญหาฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2562 มีรถโดยสารสาธารณะเข้ารับการตรวจรวม 4,640 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน 34 คัน รถที่มีข้อบกพร่องอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ส่วนควบ 419 คัน ได้แจ้งให้นำรถไปแก้ไขปรับปรุงและเข้ารับการตรวจสภาพใหม่ภายใน 30 วัน สำหรับรถที่ผ่านการตรวจตามมาตรฐานจะได้รับสติ๊กเกอร์รับรองมาตรฐานการตรวจสภาพรถเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ เพิ่มความปลอดภัย ลดปัญหาฝุ่นควัน สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ

ที่มา : สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

Must Read

เปิดขั้นตอนง่ายๆ “โครงการคนละครึ่ง” ลงทะเบียนรับ 3,000 บาท 10 ล้านคน เริ่ม 16 ต.ค. 63...

เปิดขั้นตอนง่ายๆ "โครงการคนละครึ่ง" ลงทะเบียนรับ 3,000 บาท 10 ล้านคน เริ่ม 16 ต.ค. 63 นี้ สอนขั้นตอนง่ายๆ ก่อนรับ 3,000 บาท ในโครงการ “คนละครึ่ง” เริ่ม 16 ตุลาคมนี้ เป็นที่ชัดเจนแล้ว สำหรับโครงการ คนละครึ่ง โครงการที่รัฐบาลแจกเงิน...
error: Alert: Content is protected !!