Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ รวมพลังเตรียมพร้อมรับมือตลาดทัวร์จีน เน้นตลาดการท่องเที่ยวแบบอิสระ

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ รวมพลังเตรียมพร้อมรับมือตลาดทัวร์จีน เน้นตลาดการท่องเที่ยวแบบอิสระ

-

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ รวมพลังเตรียมพร้อมรับมือตลาดทัวร์จีน เน้นตลาดการท่องเที่ยวแบบอิสระเนื่องจากมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

     ที่ห้องบอลรูมชั้น 3 ภัตตาคารตูลู่ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประชุมสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยวจีน ประจำปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนจำนวน 120 กว่ารายที่นำรายได้เข้าจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด

     นางสาวอัญชลี วิทยานันทพรกุล ผู้บริหารบริษัท CM.Paradise Tour จำกัดเชียงใหม่ บริษัททัวร์จีนรายใหญ่ เปิดเผยภายหลังจากไปดูงานที่ประเทศจีนว่า ที่เรามาสัมมนากันในวันนี้เพื่อการขยายตัวของตลาด FIT (Free Individual Traveler) ของนักท่องเที่ยวจีน คือ การท่องเที่ยวแบบอิสระ ซึ่งแตกต่างจาก GIT (Group Individual Travellers)  คือ แบบมาเป็นกลุ่ม ซึ่งแบบ FIT ขยายเพิ่มมากขึ้น ตอนนี้เราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอันดับหนึ่ง รองลงมาคือเรื่องของบริการ เราอยากให้ผู้ประกอบการทราบถึงมาตรฐานการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเป็นไปในทิศทางใด ออกมาในรูปแบบไหน เราจะได้ทำการป้องกันในส่วนความปลอดภัยหรือบริการ สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่ดีขึ้น มียอดจองเข้ามาเรื่อยๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามาในปีหน้า สำหรับวัฒนธรรมการปล่อยโคมมีมาทุกปี นักท่องเที่ยวจีนยังคงสนใจ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงนักท่องเที่ยวจีนยังให้ความสนใจอย่างมาก จุดเด่นของจังหวัดเองยังมีอยู่การเที่ยว การกิน ธรรมชาติ วันนี้เราจึงมารวมกันเพื่อขยายกลุ่มนักท่องเที่ยว FIT เพิ่มมากขึ้น

Must Read

 🎶 Chiang Mai Blooms ร่วมกับ HIP Magazine & Event และ I...

 🎶 Chiang Mai Blooms ร่วมกับ HIP Magazine & Event และ I Love Flower Farm จัดเทศกาลดนตรี POP/JAZZ ในสวนดอกไม้ โดยใช้ชื่อว่า “BLOOM BEAT”🌹🎵 BLOOMS BEAT เป็นหนึ่งในกิจกรรมงานดนตรีของเทศกาล CHIANGMAI BLOOMS...
error: Alert: Content is protected !!