เผยกำหนดการ “ตักบาตรเที่ยงคืน” วัดอุปคุต ในคืนวันที่ 10 ธันวาคม 2562

เผยกำหนดการ “ตักบาตรเที่ยงคืน” วัดอุปคุต ในคืนวันที่ 10 ธันวาคม 2562

วัดอุปคุต เผยกำหนดการพิธี ตักบาตรเที่ยงคืน (เป็งปุ๊ด) ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในคืนวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ วัดอุปคุต ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กําหนดการ ตักบาตรเที่ยงคืน
เวลา 22.00 น. พระภิกษุสามเณรสวดเจริญพุทธมนต์
เวลา 23.30 น. มัคนายกนํากล่าวถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา 23.45 น. ฟังสัมโมทนียกถา จากท่านเจ้าอาวาสวัดอุปคุต
เวลา 24.00 น. พระภิกษุสามเณร วัดอุปคุตเดินออกรับบิณฑบาต

หมายเหตุ : กําหนดการเวลาอาจเลือนตามความเหมาะสม

ข่าว : CM108.COM

gLc10k.jpg