Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่นำประชาชนรำลึกมุทิตา ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบรอบ 85 ปี โอกาสวันคล้ายวันปฐมลง "จอบแรก" การสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่นำประชาชนรำลึกมุทิตา ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบรอบ 85 ปี โอกาสวันคล้ายวันปฐมลง “จอบแรก” การสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ

-

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนชาวเชียงใหม่ รำลึกมุทิตา ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบรอบ 85 ปี โอกาสวันคล้ายวันปฐมลง “จอบแรก” การสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ

     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ที่ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่ภิกษุสามเณร จำนวน 219 รูป และพิธีทางศาสนา รำลึกมุทิตาครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ในโอกาสครบรอบ 85 ปี คล้ายวันลงจอบแรกการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ

gjVG0N.jpg

     พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมพิธีเปิดอนุสรณ์ลงจอบแรก ประดิษฐานไว้ ที่อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย บริเวณที่เริ่มพิธีลงจอบแรก เพื่อให้ศรัทธาประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชา และเป็นการระลึกถึงครูบาเจ้าศรีวิชัย ผู้เป็นนักบุญแห่งแผ่นดินล้านนา ซึ่งทำคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อเมืองเชียงใหม่และล้านนา และยังเป็นผู้นำในการสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งมีพลังศรัทธาประชาชนร่วมกันสละกำลังกายและกำลังทรัพย์โดยไม่ใช้งบประมาณรัฐ เริ่มลงมือเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477 เวลา 10.00 น. ณ เชิงดอยสุเทพ บ้านห้วยแก้ว โดยมี พลตรี เจ้าแก้วเนาวรัตน์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เป็นผู้ขุดจอบแรกเป็นปฐมฤกษ์ การสร้างถนนสายนี้ใช้เวลาเพียง 5 เดือน 22 วัน ก็แล้วเสร็จ จากนั้นเปิดให้รถวิ่งขึ้นลงได้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2478 ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

gjVprE.jpg
gjVJZV.jpg
gjVLsQ.jpg

Must Read

  โครงการ "คนละครึ่ง" เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม เงื่อนไขของ คนละครึ่ง -ให้ลงทะเบียนผ่าน เว็ปไซต์ชื่อ www.คนละครึ่ง.com -เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จำกัดจำนวน 10 ล้านสิทธิ กำหนดการ - เริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับร้านค้า วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - เปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไป วันที่ 16 ตุลาคม...
error: Alert: Content is protected !!