ผู้ว่าฯ เชียงใหม่นำประชาชนรำลึกมุทิตา ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบรอบ 85 ปี โอกาสวันคล้ายวันปฐมลง “จอบแรก” การสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนชาวเชียงใหม่ รำลึกมุทิตา ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบรอบ 85 ปี โอกาสวันคล้ายวันปฐมลง “จอบแรก” การสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ

     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ที่ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่ภิกษุสามเณร จำนวน 219 รูป และพิธีทางศาสนา รำลึกมุทิตาครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ในโอกาสครบรอบ 85 ปี คล้ายวันลงจอบแรกการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ

gjVG0N.jpg

     พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมพิธีเปิดอนุสรณ์ลงจอบแรก ประดิษฐานไว้ ที่อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย บริเวณที่เริ่มพิธีลงจอบแรก เพื่อให้ศรัทธาประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชา และเป็นการระลึกถึงครูบาเจ้าศรีวิชัย ผู้เป็นนักบุญแห่งแผ่นดินล้านนา ซึ่งทำคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อเมืองเชียงใหม่และล้านนา และยังเป็นผู้นำในการสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งมีพลังศรัทธาประชาชนร่วมกันสละกำลังกายและกำลังทรัพย์โดยไม่ใช้งบประมาณรัฐ เริ่มลงมือเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477 เวลา 10.00 น. ณ เชิงดอยสุเทพ บ้านห้วยแก้ว โดยมี พลตรี เจ้าแก้วเนาวรัตน์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เป็นผู้ขุดจอบแรกเป็นปฐมฤกษ์ การสร้างถนนสายนี้ใช้เวลาเพียง 5 เดือน 22 วัน ก็แล้วเสร็จ จากนั้นเปิดให้รถวิ่งขึ้นลงได้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2478 ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

gjVprE.jpg
gjVJZV.jpg
gjVLsQ.jpg