Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เริ่มแล้ววันนี้ ยี่เป็งเชียงใหม่ ชวนชมการฟ้อนเทียนบูชาเมือง 800 คน พร้อมจุดผางปะตี๊ด 4 แจ่ง 5 ประตูกว่า 60,000 ดวง

เริ่มแล้ววันนี้ ยี่เป็งเชียงใหม่ ชวนชมการฟ้อนเทียนบูชาเมือง 800 คน พร้อมจุดผางปะตี๊ด 4 แจ่ง 5 ประตูกว่า 60,000 ดวง

-

เริ่มแล้ววันนี้ ยี่เป็งเชียงใหม่ ชวนชมการฟ้อนเทียนบูชาเมือง 800 คน พร้อมจุดผางปะตี๊ด 4 แจ่งคูเมืองกว่า 60,000 ดวง

      วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 วันแรกของงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2562 โดยในวันนี้เวลา 18.00 น. ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จะมีการจัดกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง” โดยจะมีการฟ้อนเทียนบูชาเมืองโดยช่างฟ้อนจำนวนกว่า 800 คน รวมไปถึงจะมีการจุดผางประตี๊ดพร้อมกันกว่า 60,000 ดวง บริเวณโดยรอบคูเมืองเชียงใหม่ 4 แจ่ง 5 ประตูเมือง

กำหนดการประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2562

gj6ij8.jpg

gjCfIW.jpg
gjCBCg.jpg
gjCkt2.jpg
gjC9Gy.jpg
gjCtfD.jpg

Must Read

สธ. จัดระบบเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย วางเงื่อนไขกักกัน 14 วัน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

กระทรวงสาธารณสุข จัดระบบรองรับนักท่องเที่ยวระยะยาว 270 วัน สร้างความปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด 19 วางเงื่อนไขกักกัน 14 วัน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ได้ พร้อมสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการ ประชาชน และชุมชน           เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ธเรศ...
error: Alert: Content is protected !!