เริ่มแล้ววันนี้ ยี่เป็งเชียงใหม่ ชวนชมการฟ้อนเทียนบูชาเมือง 800 คน พร้อมจุดผางปะตี๊ด 4 แจ่ง 5 ประตูกว่า 60,000 ดวง

5841

เริ่มแล้ววันนี้ ยี่เป็งเชียงใหม่ ชวนชมการฟ้อนเทียนบูชาเมือง 800 คน พร้อมจุดผางปะตี๊ด 4 แจ่งคูเมืองกว่า 60,000 ดวง

      วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 วันแรกของงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2562 โดยในวันนี้เวลา 18.00 น. ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จะมีการจัดกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง” โดยจะมีการฟ้อนเทียนบูชาเมืองโดยช่างฟ้อนจำนวนกว่า 800 คน รวมไปถึงจะมีการจุดผางประตี๊ดพร้อมกันกว่า 60,000 ดวง บริเวณโดยรอบคูเมืองเชียงใหม่ 4 แจ่ง 5 ประตูเมือง

กำหนดการประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2562

gj6ij8.jpg

gjCfIW.jpg
gjCBCg.jpg
gjCkt2.jpg
gjC9Gy.jpg
gjCtfD.jpg