เช็คได้ที่นี่! รวมร้าน “ชิมช้อปใช้” พร้อมข้อมูลและพิกัด

86171

เช็คได้ที่นี่! รวมร้าน “ชิมช้อปใช้” พร้อมข้อมูลและพิกัด ต้องใช้จ่ายภายใน 14 วัน หลังได้รับสิทธิ หากพ้นกำหนด สิทธิจะถูกยกไปให้กับผู้ที่รอรับสิทธิ์รายต่อไป และต้องใช้จ่ายในจังหวัดที่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน ในระยะเวลาตั้งแต่ 27 ก.ย. – 30 พ.ย. 62

รายชื่อร้าน “ชิมช้อปใช้” ในจังหวัดเชียงใหม่ Link > https://bit.ly/2nYcf5O

รายชื่อร้าน “ชิมช้อปใช้” ในจังหวัดลำพูน Link > https://bit.ly/2nqy9yA

รายชื่อร้าน “ชิมช้อปใช้” ในจังหวัดลำปาง Link > https://bit.ly/2nnVjW7

รายชื่อร้าน “ชิมช้อปใช้” ในจังหวัดเชียงราย Link > https://bit.ly/2myVi1B

รายชื่อร้าน “ชิมช้อปใช้” ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน Link > https://bit.ly/2mmAMkP

ส่วนจังหวัดอื่นๆนอกจากนี้ สามารถเช็คได้ที่ลิ้งค์นี้เลย >> https://www2.ชิมช้อปใช้.com/thung-ngern-shop-province