รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รับบริจาคเลือดด่วน หมู่เลือดพิเศษหายาก “A Rh negative”

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รับบริจาคเลือดด่วน หมู่เลือดพิเศษหายาก “A Rh negative”

     งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอรับบริจาคหมู่เลือดพิเศษหายาก “A Rh negative” เป็นการเร่งด่วน จำนวน 10 ยูนิต สำหรับใช้ในการผ่าตัดเส้นเลือดแดงขนาดใหญ่ของผู้ป่วย พระภิกษุเกษม ฟองศักดิ์ HN2610728 อายุ 74 ปี

      สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต หน่วยจัดหาและตรวจความปลอดภัยโลหิต งานธนาคารเลือด ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053935624 แบะ 053935622 รับบริจาคทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

ctj7rz.jpg