Home Tags พยากรณ์อากาศประจำวัน

Tag: พยากรณ์อากาศประจำวัน

ชมรมคนรักษ์ป่า ลุยดอยนำสิ่งของอาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์ดับไฟป่าลงพื้นที่เชียงใหม่ ช่วยเหลือพระสงฆ์

ชมรมคนรักษ์ป่า ลุยดอยนำสิ่งของอาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์ดับไฟป่าลงพื้นที่เชียงใหม่ ช่วยเหลือพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2564 นายบุญฤทธิ์ รังษี ประธานชมรมคนรักษ์ป่า จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า ได้ปิด​ทริป​ส่ง​ของ​เพิ่มเติม​ที่​ด่าน​ป่า​ไม้​พร้อม​ถวาย​อุปกรณ์​ทำความ​สะอาด​พร้อม​ปัจจัย​และ​ข้าวสาร​อาหาร​แห้ง​และ​ยารักษาโรค​ ณ.สำนัก​สงฆ์​ขุน​ออน จ.เชียงใหม่ ซึ่ง​มีพระประจำอยู่​หนึ่ง​รูป​ การเดินทาง​เข้า​ออก​ก็​ลำบาก​ ห่างไกล​จาก​ตัว​อำเภอ​สัน​กำ​แพง​โดย​ประมาณ​ 50​ กม.​ อยู่​ใน​ป่าลึก​ (อยู่​ใน​พื้นที่​ป่าเมี้ย​ง) จ.เชียงใหม่​ จึง​อยาก​จะ​เรียน​เชิญ​เพื่อน​สมาชิก​ผู้​ใจบุญ​ทั้ง​หลาย​ร่วม​ทำบุญ​ใน​ครั้ง​ต่อไป​ด้วย​ครับ​...