“พิธา” ลุ้นต่อ! 31 ม.ค. ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัย ปมเสนอแก้ไข ม.112 ล้มล้างการปกครองหรือไม่?

18

25 ม.ค. 67 – หลังจากเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล และสส.บัญชีรายชื่อ ไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพ สส. และสามารถได้กลับเข้าสภาฯ ได้

ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่ายังคงมีอีกหนึ่งคดีที่ต้องลุ้นกันต่อไป หลังจากก่อนหน้านี้นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร ได้ยื่นคำร้องให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่าการกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญ ได้นัดฟังคำวินิจฉัยในวันที่ 31 มกราคม 67 ที่จะถึงนี้