มช. แถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2566 ครบรอบ 60 ปี พร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 7 ของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

11

💜✨ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง จ.เชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณสื่อมวลชน

d0JWUrE.jpeg

โดยการจัดงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าและกิจกรรมในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย รวมถึงประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย นวัตกรรมเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนการขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วยดีตลอดมา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ร่วมให้รายละเอียดและตอบข้อซักถาม ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

d0JW2ry.jpeg

d0JWu0D.jpeg

งานแถลงข่าวฯ ครั้งนี้ มีการนำเสนอการดำเนินงานจากมหาวิทยาลัยในประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ มช. พร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 7 ของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Smart City และ มช. มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดย รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี เรื่อง การมุ่งพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้า โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนานวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดี การสร้างสังคมสุขภาพดีด้วยนวัตกรรมการแพทย์ และ มช.จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย โดย อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

d0JWpBz.jpeg

d0JWxNk.jpeg

นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย
🔸Creative Lanna Co-Communities ชุมชนสร้างสรรค์ อย่างยั่งยืน
🔸 อาหารสร้างสรรค์ Molecular Gastronomy จาก local สู่เลอค่า และนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
🔸มช. พัฒนาการผลิตอาหารสัตว์ โดยใช้ “แมลงทหารเสือ” แหล่งโปรตีนอนาคต
🔸นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ จากเศษเหลือทางการเกษตร ช่วยแก้ปัญหาหมอกควัน ลดโลกร้อน
🔸เกษียณมีดี นวัตกรรมที่เปลี่ยนชีวิตคนไทย สู่สังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน
🔸Mae Kha City Lab ศูนย์กลางพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ร่วมสร้างเมืองอย่างสร้างสรรค์
🔸ค้นพบ 2 เห็ดใหม่ของโลก ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🔸Side2sideR อุปกรณ์ช่วยพลิกตัวอัตโนมัติ ป้องกันแผลกดทับ
🔸Builds – CMU Startup & Entrepreneurial Platform โปรแกรมการสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

d0JW6c9.jpeg

d0JWXvq.jpeg

d0JWryb.jpeg

d0JWHTf.jpeg

d0JWVja.jpeg

d0JWnsJ.jpeg

d0JWQQv.jpeg

d0JW50N.jpeg
d0JWEZV.jpeg
d0JWOsQ.jpeg
d0JWbyS.jpeg
d0JWl9n.jpeg
d0JWojg.jpeg
d0JWDvW.jpeg
d0JWPN2.jpeg
d0JWsU1.jpeg