“พีระพันธุ์” สั่งแก้ปัญหา เติมน้ำมันต้องเต็มลิตร ลั่นต้องจ่ายน้ำมันชดเชยให้เต็มลิตรตามจำนวนเงินที่จ่ายไป ไม่ใช่แบบเผื่อเหลือเผื่อขาด

102

23 ธ.ค. 66 – นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน ได้โพสต์เฟซบุ๊ก กล่าวถึงประเด็นปัญหาการเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่ง หลังประชาชนพบว่ามีการเติมขาด ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ระบุว่า

“เมื่อวานบ่ายๆ (22 ธ.ค. 66) ผมได้รับรายงานเรื่องปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งจ่ายน้ำมันให้ประชาชนผู้ใช้บริการไม่เต็มตามลิตร หลังตรวจสอบพบว่ากฎกระทรวงของกระทรวงพาณิชย์อนุญาตไว้ว่าเป็นกรณี “เผื่อเหลือเผื่อขาด”

ผมเห็นว่านั่นเป็นเรื่องการตรวจวัดตามกฎกระทรวงเท่านั้น ถึงอย่างไรปั๊มน้ำมันก็ควรต้องจ่ายน้ำมันชดเชยให้ผู้ใช้บริการเต็มตามจำนวนลิตรที่ชำระเงินไป เพราะการชำระเงินค่าน้ำมันเป็นการชำระเต็มตามจำนวนลิตรมิใช่ชำระแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดด้วย

ผมจะนำประเด็นนี้ไปรวมแก้ไขในกฎหมายการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งผมเห็นว่ากฎหมายในปัจจุบันมีช่องโหว่ในการกำกับดูแลเยอะมาก โดยเฉพาะอำนาจของรัฐมนตรีที่จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเช่นในกรณีนี้มีน้อยมากจริงๆ

อย่างไรก็ตามผมได้มีหนังสือสั่งการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ทันที และสั่งการให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานที่กำกับดูแลปั๊มน้ำมันทั่วประเทศดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ทันทีเช่นกัน โดยมอบให้ประธานที่ปรึกษาของผมกำกับดูแลอีกชั้นหนึ่ง

ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจครับว่ากระทรวงพลังงานยุคนี้จะไม่ละเลยต่อปัญหาของประชาชนแน่นอน และจะพยายามแก้ไขปัญหาเต็มความสามารถที่กฎหมายปัจจุบันให้อำนาจไว้ ต่อไปผมจะแก้ไขกฎหมายให้ครอบคลุมปัญหาต่างๆ ให้ครบถ้วนครับ

ผมถึงได้บอกว่าปัญหาเรื่องพลังงานของเรามันไม่ใช่แค่ปรับโครงสร้างแต่มันต้องรื้อทั้งระบบครับ”