นักวิทยาศาสตร์แห่งสหภาพยุโรป เผยปีนี้คือปีที่ร้อนที่สุดในรอบ 125,000 ปี อุณหภูมิทั่วโลกเพิ่มขึ้น ทำสถิติใหม่แล้ว

291

9 พ.ย. 66 – สำนักบริการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสแห่งสหภาพยุโรป เผยว่า ขณะนี้การคาดการณ์แทบจะเป็นจริง100% แล้วว่า ปีนี้ 2023 จะเป็นปีที่ร้อนที่สุดในรอบ 125,000 ปี โดยอ้างอิงข้อมูลจากการบันทึกอุณหภูมิเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้ทำลายสถิติเดิมของปี 2019 ถึง 0.4 องศาเซลเซียส

ความร้อนดังกล่าวเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบกับการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ให้อุณหภูมิของพื้นผิวน้ำในบริเวณตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้น โดยอุณหภูมิอากาศพื้นผิวเฉลี่ยทั่วโลกในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 1.7 องศาเซลเซียส นับว่าสูงกว่าเดือนเดียวกันในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม ปี 1850-1900 ทั้งยังสามารถทำลายสถิติเดิมคของปี 2016 ซึ่งเป็นปีที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญอีกด้วย

ที่มา : straitstimes