Home ข่าวทั่วไทย ไม่หยุดรถให้คนข้าม หรือ จอดรถทับทางม้าลาย มีความผิด!

ไม่หยุดรถให้คนข้าม หรือ จอดรถทับทางม้าลาย มีความผิด!

-

ไม่หยุดรถให้คนข้าม หรือ จอดรถทับทางม้าลาย มีความผิด!

     การหยุด หรือ จอดรถทับทางม้าลาย นอกจากจะทำให้คนเดินถนนไม่ได้รับความสะดวกและเสี่ยงอันตรายแล้ว ยังผิดกฎหมายอีกด้วย ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

1.บังคับให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏในทาง (มาตรา 21) มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ซึ่งในที่นี้สามารถบังคับใช้ในกรณีไม่หยุดรถตามสัญญาณไฟสีแดง เพื่อให้คนเดินถนนข้ามไปก่อน

2.ไม่ข้ามทางม้าลาย หรือ สะพานลอยในระยะ 100 เมตร ผิดมาตรา 104 ลงโทษตามมาตรา 147 ปรับไม่เกิน 200 บาท

3.พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 57 ระบุไว้ว่า ห้ามจอดรถทับทางม้าลายหรือทางข้าม หรือในระยะ 3 เมตร จากทางม้าลายหรือทางข้าม ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 บาท

Must Read

สธ. เคาะปลดล็อก “กัญชา-กัญชง” พ้นบัญชียาเสพติด นำต่อยอดเศรษฐกิจและทางการแพทย์

สธ. เคาะปลดล็อก “กัญชา-กัญชง” พ้นบัญชียาเสพติด นำต่อยอดเศรษฐกิจและทางการแพทย์ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า กระทรวงฯได้ขับเคลื่อนนโยบาย กัญชาทางการแพทย์และส่งเสริมให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และมีมติเห็นว่า วิถีภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทยมีการนำส่วนของใบกิ่งก้านลำต้นรากมาใช้ จึงปลดส่วนนี้ออก ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงมากขึ้น โดยร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ... ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ยังคงสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ...
error: Alert: Content is protected !!