สธ.ย้ำช่วง “สงกรานต์” หากพื้นที่มีค่าฝุ่นสูง ให้สวมหน้ากากป้องกัน หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง

77

10 เม.ย. 66 – ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แม้สถานการณ์โรคโควิด 19 จะคลี่คลายลง แต่หากมีการรวมกลุ่ม มีกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ยังต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 และหากพื้นที่ใดมีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพ แนะนำให้สวมหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ขอให้ลูกหลานพาผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน หรือฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) ซึ่งจะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทันที มีผลข้างเคียงน้อยมาก สามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ยังคงเกินมาตรฐานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งประชาชนนิยมไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลค่อนข้างมาก ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เตรียมความพร้อมเรื่องการดูแลรักษาประชาชน ซึ่งจากรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยของภาคเหนือตอนบน พบว่า จำนวนผู้ป่วยหนักที่ต้องเข้าห้องฉุกเฉินและผู้ป่วยที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอาการเล็กน้อย เช่น แสบตา คัดจมูก อาการทางผิวหนัง แนะนำหากค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้งดเว้นการออกจากบ้าน หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภทเพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ ได้ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประสานกับทางจังหวัด โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบังคับใช้หรือออกมาตรการที่จำเป็นสำหรับพื้นที่ รวมถึงเตรียมพร้อมบุคลากร เวชภัณฑ์ ยา หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 และห้องคลีนรูมไว้ในกรณีที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก ส่วนการแก้ไขปัญหาฝุ่น ต้องช่วยกันลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ให้มากที่สุด และใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น เช่น ยานพาหนะไฟฟ้า โซลาเซลล์ เป็นต้น