จเรตำรวจ สั่งถอดบทเรียนสารวัตรคลั่ง สุ่มตรวจสุขภาพจิตข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ

105

16 มี.ค. 66 – พล.ต.ต.สันติ์นที ประยูรรัตน์ โฆษกสำนักงานจเรตำรวจ เปิดเผยว่า จากกรณีสารวัตรสันติบาลคลุ้มคลั่งในพื้นที่สายไหม พล.ต.ท.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ หัวหน้าจเรตำรวจ มอบหมายให้หัวหน้าชุด สุ่มตรวจตำรวจภูธรภาคเรื่องความพร้อมและข้อมูลด้านสุขภาพจิต รวมทั้งสุขภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจในแต่ละสถานีตำรวจ ซึ่งเป็นการตรวจเพิ่มนอกเหนือไปจากที่ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดได้รายงานผลมาแล้ว โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดแบบตรวจราชการในหัวข้อนี้ให้ชัดเจน และสอดรับกับการถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นด้วย

การสุ่มตรวจสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ ทั้งสถานีตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจภูธร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถแจ้งความประพฤติของข้าราชการตำรวจที่ไม่แน่ใจว่าเข้าข่ายด้านจิตเวชได้ทางข่องทาง JCOMS ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย