เอไอเอสอาสา ร่วมสนับสนุนภารกิจ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง มอบน้ำดื่มเพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ ร่วมบูรณาการความร่วมมือ แก่กองทัพภาคที่ 3 และ จังหวัดพิษณุโลก

31

เอไอเอสอาสา ร่วมสนับสนุนภารกิจ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง มอบน้ำดื่มเพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ ร่วมบูรณาการความร่วมมือ แก่กองทัพภาคที่ 3 และ จังหวัดพิษณุโลก

9 มีนาคม 2566 : เอไอเอสอาสา ร่วมสนับสนุนภารกิจ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง มอบน้ำดื่มเพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ ร่วมบูรณาการความร่วมมือ แก่กองทัพภาคที่ 3 และ จังหวัดพิษณุโลก

น.ส.บัวผัน เผือกใต้ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย ภาคเหนือตอนล่าง พร้อมด้วยทีมงานเอไอเอสอาสา เข้ามอบน้ำดื่มต่อรองแม่ทัพภาคที่ 3 และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบูรณาการการปฏิบัติภารกิจแก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ในการป้องกัน และแก้ไขไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ โดย ทั้งนี้ AIS พร้อมเชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เครือข่ายสื่อสาร เพื่อเสริมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างเต็มกำลัง

eUnjjz.jpg