โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ “Bright Seeds International Kindergarten” แห่งแรกใจกลางเมืองเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “Open House”

2728

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ “Bright Seeds International Kindergarten” แห่งแรกใจกลางเมืองเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “Open House”

     15 สิงหาคม 2562 – จ.เชียงใหม่ : โรงเรียนอนุบาลนานาชาติไบรท์ซีดส์ “Bright Seeds International Kindergarten School” เปิดบ้านต้อนรับทุกครอบครัวที่กำลังมองหาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติใจกลางเมือง เน้นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ชั้นเรียนขนาดเล็กพร้อมครูต่างชาติเจ้าของภาษาที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ใส่ใจกับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนที่เป็นมิตร สะอาด ปลอดภัย โดยทุกห้องเรียน และทุกการเรียนการสอนออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอันดับแรก สำหรับน้องๆ อายุ 1.5 – 6 ขวบ

Zkp8kb.jpg

     โดยโรงเรียนอนุบาลนานาชาติไบรท์ซีดส์ “Bright Seeds International Kindergarten School” แห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนห้วยแก้ว ติดกับสี่แยกรินคำ พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 8 ห้องเรียน, 1 ห้องสมุด, 3 ห้องกิจกรรม, 1 ห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมด้วยสนามเด็กเล่นทั้งภายใน และภายนอกตัวอาคาร รับสมัครสำหรับน้องๆ อายุ 1.5 – 6 ขวบ เพื่อเข้าเรียนชั้น Nursery, K.1 – K.3 จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร International Preschool Curriculum (IPC) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกจากประเทศสหรัฐอเมริหา เน้นการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ Reggio Emillia ซึ่งมุ่งเน้นที่จะยึดเด็กเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการเรียนการสอน (Child Centered) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนผ่านการทำกิจกรรม และเรียนรู้จากสิ่งต่างๆ รอบตัวของนักเรียน (Project Appoach)
     สำหรับด้านครูผู้สอบจะเป็นครูวิชาชีพที่มีประสบการณ์สอนเด็กปฐมวัย จากประเทศเจ้าของภาษา 100% ทำให้บรรยากาศ และสังคมภายในโรงเรียนเป็นสังคมนานาชาติที่แท้จริง ร่วมทั้งนักเรียน, ครู และบุคคลากร ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารภายในโรงเรียน นอกจากนี้ “Bright Seeds International Kindergarten School” ยังส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นไทยพร้อมๆ กับการเรียนรู้แบบสากล โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาไทย และรู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี ภูมิปัญญาไทย และกริยามารยาทไทยที่เหมาะสม
     ทั้งนี้ ภายในงาน “Open House” ได้รับเกียรติจากคุณวีรเทพ ชวาลา, คุณอมฤตา สัจจเทพ ชวาลา และดร.เล็ก สุขใจ สัจจเทพ ให้การต้อนรับสื่อมวลชน และคุณพ่อ คุณแม่ ร่วมถึงน้องๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียน และห้องเรียนต่างๆ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ Music Conner, Rading Corner, Outdoor Play, Sensery Station, Fin Farm, Face Painting, Clay Paint, Twisty Balloon และ Life Cycle of Butterfly ฯลฯ
     พิเศษสำหรับผู้ปกครองที่ลงทะเบียน พร้อมจ่ายค่าเทอม ฟรีค่าแรกเข้า 30,000 บาท ทันที พร้อมเปิดให้เข้าชมโรงเรียนแล้วตั้งแต่วันที่ 15 นี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-218-310, 085-688-5685 หรือ info@brightseedskindergarten.com, admin@brightseedskindergarten.com FB: Bright Seeds International Kindergarten

ZkpnLJ.jpgZkpHOf.jpgZkpVXa.jpgZkpazq.jpgZkppxz.jpgZkpv68.jpgZkpJWR.jpg

Facebook Comments