เข้าชมฟรี! การแสดง  “แสงหลวงโชติการาม” คืนชีพพระธาตุเจดีย์หลวง ด้วยเทคโนโลยีแสง สี เสียง วันที่ 31 ก.ค. นี้ มีทั้งหมด 4 รอบ เริ่ม 20.00 น.

1998

เข้าชมฟรี! การแสดง  “แสงหลวงโชติการาม” คืนชีพพระธาตุเจดีย์หลวง ด้วยเทคโนโลยีแสง สี เสียง วันที่ 31 ก.ค. นี้ มีทั้งหมด 4 รอบ เริ่ม 20.00 น.

วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ชวนชมการแสดง  “แสงหลวงโชติการาม” คืนชีพพระธาตุเจดีย์หลวง ด้วยเทคโนโลยีแสง สี เสียง ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
 
เข้าชมฟรี… การแสดง มี 4 รอบ
– 20.00 – 20.30 น.
– 20.30 – 21.00 น.
– 21.00 – 21.30 น.
– 21.30 – 22.00 น.
 
คืนชีพ “พระธาตุเจดีย์หลวง” วัดเจดีย์หลวง เมืองเชียงใหม่ ด้วยแสง Projection เมื่อศาสนาและเทคโนโลยีมาเจอกัน จึงเกิดความงามที่ล้ำสมัย
 
“ต่อยอด แสงหลวง” เป็นงานจัดแสดง แสง สี เสียงด้วย เทคโนโลยี Projection เพื่อเติมเต็มความสูงขององค์พระธาตุเจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวง เมืองเชียงใหม่ ซึ่งได้เริ่มทดลองมาตั้งแต่ปี 2562 และพัฒนาเรื่อยมา จนปรากฎให้เห็นผ่านสื่อกันไปแล้ว และปีนี้กำลังจะถูกจัดแสดงอีกครั้ง
 
จากคำถามที่ว่า จะใช้เทคนิคใด ในการเติมเต็มยอดพระธาตุเจดีย์หลวง เพื่อให้ผู้คนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ได้สัมผัสความงดงามขององค์พระธาตุเจดีย์หลวงในอดีต รวมถึงหันมาสนใจโบราณสถานที่เก่าแก่ งานนี้ต้องอาศัยองค์ความรู้หลายแขนงโดยอ้างอิงรูปทรงกับความสูง จากการได้ศึกษาเทียบเคียงหลักฐาน ตำนาน และข้อสันนิษฐาน จากนักวิชาการ และนักประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมล้านนา ฯลฯ
 
ใครที่อยากชมของจริง พลาดไม่ได้เลย เพราะงานนี้จะจัดแสดง อีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 และคืนวันอาทิตย์ ตลอดเดือน สิงหาคม กันยายน ที่พระธาตุเจดีย์หลวง วัดเจดีย์ หลวง เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย : ผศ.ดร. บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล (Burin Tharavichitkun) ศูนย์นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ (CLIC) สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
9d3a894597246039f89e4ee7d9157776.jpg
9246f984f670a198c0121fdd2af90415.jpg
18e57be3003728fec55372d30303e8d4.jpg
e11fa6c9f38f9945d5e89da2eb08635e.jpg
Facebook Comments