สัมผัสหมอกยามเช้าที่อินทนนท์ เช้านี้ 12 องศาเซลเซียส

1165

สัมผัสหมอกยามเช้าที่อินทนนท์ เช้านี้ 12 องศาเซลเซียส

     วันที่ 14 สิงหาคม 2562 รายงานสภาพอากาศจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดบริเวณยอดดอยอยู่ที่ 12 องศาเซลเซียส ส่วนที่บริเวณกิ่วแม่ปานเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุด 13 องศาเซลเซียส และที่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เช้านี้อุณหภูมิต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส สภาพอากาศโดยรวมยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง มีหมอกลงในยามเช้า
     และที่บริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวนั้น อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้ดําเนินการสํารวจความพร้อมของสิ่งอํานวยความสะดวก และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำระหว่างวันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2562 พบว่าสถานการณ์น้ำในลําธารที่พาดผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ ประกอบกับไม่มีปริมาณน้ำฝนตกลงมา เพิ่มเติมในพื้นที่ จึงขอประกาศเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยว ทั้งนี้ในการเดินศึกษาธรรมชาติ จําเป็นต้องมีผู้นําทางที่มีความชํานาญในพื้นที่ และขอให้นักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังในการเดินศึกษา ธรรมชาติตามเส้นทาง

Zf0LO0.jpg
Zf0JkR.jpg
Zf0eXu.jpg
Zf0yzZ.jpg
Zf0FRI.jpg
Zf0I6P.jpg