ยังไม่อนุญาตให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นราคา ชี้ใช้กม.ควบคุมราคา เพื่อให้การดูแลผู้บริโภค และประชาชนอย่างถึงที่สุด

70

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 65 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ให้สัมภาษณ์กรณีมีกระแสข่าวออกมาว่าจะมีปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าที่จำหน่ายราคาปลีกซองละ 1 บาท จากราคาซองละ 6 บาท เป็น 7 บาท นั้น

นายวัฒนศักย์ กล่าวว่า ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งการปรับราคาอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย ยืนยันว่ากรมการค้าภายในยังคงเข้มงวดต่อมาตรการเชิงนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการให้ดูแลผู้บริโภคและประชาชนอย่างถึงที่สุด ที่ผ่านมามีบริษัทผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายได้มีการยื่นขอปรับขึ้นราคาจำหน่ายปลีกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาราคาโดยการคำนวณต้นทุนอย่างเป็นธรรมต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคให้เกิดความสมดุล และยังไม่มีการอนุญาตให้ผู้ผลิตรายใดปรับขึ้นราคา

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นสินค้าควบคุมที่ต้องขออนุญาตปรับราคาจำหน่ายปลีก หากมีการปรับราคาจำหน่ายปลีกโดยพละการถือเป็นการกระทำความผิดกฎหมายและมีโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542