รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ย้ำ “สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ” จะเปิดได้ ต้องผ่านการอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อฯ เท่านั้น

140

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่จะเปิดในวันที่ 1 มิถุนายน นี้ จะต้องผ่านการอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อแล้วเท่านั้น โดยผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 3 เข็ม

วันที่ 31 พ.ค. 65 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยถึงการเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ตามมติของ ศบค. นั้น ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการสั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอ แจ้งผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่จะเปิดให้บริการ จะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตเปิดบริการมายังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น เพื่อดำเนินการพิจารณาอนุญาต ซึ่งในบ่ายวันนี้ (31 พ.ค. 65) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จะได้พิจารณาอนุญาตสถานประกอบการที่ยื่นคำร้องมากว่า 30 แห่ง ภายใต้เงื่อนไขคือ เจ้าของ นักดนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในสถานประกอบการ จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม พร้อมทั้งตรวจหาเชื้อด้วย ATK ทุก 7 วัน ประเมินความเสี่ยงผ่าน Thai Save Thai และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการติดโรคโควิด-19 แบบครอบจักรวาล หรือ Universal Prevention

ส่วนผู้ที่เข้าไปใช้บริการ จะต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการติดโรคโควิด-19 แบบครอบจักรวาล หรือ Universal Prevention อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำไปยังกลุ่มเสี่ยง 608 ให้หลีกเลี่ยงการใช้บริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ผ่านหลักเกณฑ์และได้รับการอนุญาตให้เปิดจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นั้น สามารถเปิดให้บริการได้ถึงเวลา 24.00 น. เท่านั้น หลังจากเวลาดังกล่าวจะต้องปิดจำหน่ายและปิดบริการทันที

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเชียงใหม่ ต้องการเปิดพื้นที่เพื่อรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ เพื่อเดินหน้าเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ โดยประชาชนจะต้องอยู่กับโควิด-19 อย่างรู้เท่าทัน หรือ Living with COVID-19 ภายใต้มาตรการป้องกันโรคและเตรียมเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น ในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments